Unutulmak ve yok olmak üzere olan Anadolu Türk Kültür Unsurlarından, Türk Dili, Türk Kültürü ve Türk Tarımı gibi bir çok kültürel unsuru gündemlerine almışlar, konulara ilişkin bilimsel projeler hazırlayarak bilim camiası, genel ve idareciler ile Türk milletinin kabulüne sunmuşlardır.

Kuruluş ve genel yönetimlerinde yer aldığımız Başkent Ankara Platformu ile Ankara Meclisi tarafından organize edilmiş projeler 11. Ocak günü Ankara/Ulus semti, Gençlik Parkında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek salonunda bir araya gelmiş yüzlerce devlet, siyaset, cemiyet, iş ve basın adamına tanıtmışlardır.

Proje tanıtım toplantısında bazı uzmanlar konularla ilgili görüşlerini açıklamışlar, tekrar cennet mekan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Köylü Milletin Efendisidir söyleminin söylenmesi ve bu bağlamda İsmet Paşa tarafından 1940 yılında açılmış, 1954 yılında Adnan Menderes tarafından kapatılmış Köy Enstitülerinin tekrar hayata geçirilmesini dile getirmişlerdir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkartılmış ve bu hükümet tarafından kaldırılarak Büyükşehir Kanununa dönüştürülmüş, Türk tarımı ve Türk köylüsünü perişan etmiş bu ucube kanunun kaldırılıp, yeniden çağa uygun bir köy yasasının çıkarılması zorunluluğunu belirtmişlerdir.

Türk dilinin yabancı diller arasında adeta sarmala alındığı ve dilimize geçmiş yabancı menşeili beş bin civarında bulunan kelimelerin ayıklanıp, yerine Türkçe isimler verilmesinin, aksi takdirde tarımda olduğu Türk dilinin de yabancı diller boyunduruğu altına gireceğini dile getirmişlerdir.

Ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınması için zaman geçmeden çağa uygun tarım politikalarının uygulanması, köy kanunun tekrar çıkartılması, Türk dilini koruyucu önlemler alınması, işsizliğe ilişkin gençlik, iş, kariyer merkezlerinin oluşturulması, seracılığın geliştirilmesi ve bu konularda insanlara gerekli eğitimin verilmesinin zorunluluğunu belirtmişlerdir.

Proje sahipleri ve uzman konuşmacılar Köylü Milletinin Efendisidir tarihi söylemi söylemiş, Köy Enstitü Mekteplerinin tekrar açılması zaruretine değinmişlerdir. Saman ve buğday da dahi dışa bağımlı hale gelip, gittikçe kötüye giden ülkemiz ekonomisi ve tarımıyla ilgili bilimsel önerilerde bulunmuşlardır.

Umarım, bu bilimsel projelerle:

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Köylü Milletinin Efendisidir söylemini, İsmet Paşa’nın Türk Milletinin kalkınması amacıyla açtığı Köy Enstitülerinin tekrar açılmasını, Büyük Türkçü Hüseyin Nihal Atsız’ın, kalkınma amacıyla milletine sunduğu 9 Işık doktrini adı verdiği ve Başbuğ Alp Arslan Türkeş’in parti programı arasına koyduğu “Köycülük” ilkesi, yine Başbuğ Alp Arslan Türkeş’in Türkiye’nin kalkınma modeli olarak milletine sunduğu “Tarım Kentleri” projesi ve Kıbrıs Fatihi Kara Oğlan Bülent Ecevit’in kalkınma modeli olarak halkının hizmetine sunduğu ve Ordu yöresinde uygulama başlangıcı yaptığı “Kırsal Kalkınma” projelerini Türk Milleti tekrar tartışır ve uygulaya konulması için kanun yapıcılarını ikna ederek hayata geçirilmesinde vesile olurlar.

Böylesi ülke yararına bilimsel bir toplantıyı yapan Başkent Ankara Platformu ve Ankara Meclisi Yönetimi başta olmak üzere toplantıya katkı yapan Başkent Çorumlu Dernekler Platformu Başkanlar Kurulumuz üyelerine memnuniyetlerimi bildir, kendileri ve tüm katılımcılara teşekkür ederim.

Araştırmacı Yazar

İsmail UÇAKCI

Başkent Çorumlu Dernekler Platformu Başkanlar Kurulu Başkanı.