Mevlüt Uyanık

Tüm Makaleleri

Mevlüt Uyanık

İlâhiyatçı. 2 Kasım 1962, Sungurlu / Çorum doğumlu. Hürriyet İlkokulu (1974), Sungurlu Lisesi (1980), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1985) mezunu. Ankara Üniversitesi SBE Kelâm ve İslâm Felsefesi Anabilim Dalında yüksek lisansını (1989), Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında doktorasını tamamladı (1994). Vakıflar Genel Müdürlüğü (1986-87), Arşiv ve Tescil Dairesinde uzman (1986-87), Ankara Üniversitesi SBE’de araştırma görevlisi (1987-95), Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesinde yardımcı doçent (1995) ve doçent (2000) olarak İslâm Felsefesi Anabilim Dalı başkanlığı, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü başkanlığı yaptı. İslâmiyat ve Muhafazakâr Düşünce dergileri yayın kurulu üyeliği, Türk Felsefecileri Derneği ile İslâm Felsefecileri Derneğinde komisyon üyeliklerinde bulundu.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: İslâm’ın İnanç İlkeleri (1997), Türk Dili Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler (1998), Bilginin İslâmîleştirilmesi ve Çağdaş İslâm Düşüncesi (1999), İslâm Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik Kavramı, -Hasan Basri Örneği-(1999), Felsefî Düşünceye Çağrı (İnvitation to Philosophical Thought) (2003), Üç Tarz-ı Siyaset: Bir Üst Kimlik Tasarımı Olarak Türkiyelilik (2003).

DERLEME: İslâmî Bilimde Metodoloji Sorunu, (Mehmet Paçacı ve Mustafa Türker ile, 1991), Kur’an’ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu, (K. Hamdi Okur ile, 1997).

AÇIK TOPLUM İÇİN HER DAİM FELSEFE

“Bir Nefes Felsefe” serisinin “Son Söz”ü bu. Kitaplaşınca da “Ön Söz”ü olacak, nasipse.  Aslında akademik çalışmaların “Ön Söz”ü hep son söz olarak yazılır ve bir açıdan da entelektüel itiraflardan ib...

Bir Nefes Felsefe 29: İSLAM MEDENİYETİNİN GÜNCEL SORUNLARINI AŞABİLMESİNDE YÖNTEM SORUNU OLARAK TARİHSELLİK

Önceki yazıları okuyanlar bilir, bir süredir, tarihsellik, evrensellik müzakeresi yapıyoruz. Yetkin Düşünce (5/20:2022) dergisinin ilgili dosyası için yöneltilen son soru şöyleydi: İslam medeniyetinin...

 Bir Nefes Felsefe 27: TİNSEL BİR ANLAMA ÇABASI OLARAK KUR’AN’IN TARİHSEL VE EVRENSEL OKUNMASI

Takdim:  Başlık, bizim 1997’de konuyla ilgili farklı analizleri içeren makalelerden oluşturduğumuz kitabın adı. (Fecr Yayınevi, Ankara:19972011, 2017; 414.s) Bu seri yazı, kavramsal kargaşanın hâlâ d...

Bir nefes felsefe 25

TÜRKLER FARSÇAYI RESMÎ DİL OLARAK KULLANIRKEN NASIL TÜRKÇE FELSEFE YAPABİLİRLER Kİ!

BİR NEFES FELSEFE 24

FELSEFEYİ ANADOLU’DA YURTLANDIRMAYI CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU ÜZERİNDEN OKUMAK

DEPREM TRAVMASINI AŞMAYA ÇALIŞAN TÜRKİYE’DE MEVCUT İTTİFAKLAR ARASI GERİLİM KİMİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIR?

Kadim dünyanın enerji üretim ve arz merkezlerine baktığımız zaman nesep/ırk ve din/İslam bağıyla kardeş olduğumuz ülkelerin çatışma bölgeleri olduğunu görüyoruz. Körfez ülkeleri hariç önemli kısmı yok...

İslam Felsefesinin Özgünlüğü ve Türkistan-Türkiye (Anadolu) Hattındaki İzdüşümleri

Bu yazı serisini okuyanlar İslam felsefesinin özgünlüğünü Meşşâî -İşrâkî  ve Ekberi öğretiler sürekliliğinde Çorum İlahiyat Fakültesinde okurken sizlerle de paylaştığımızı biliyor.

BİR NEFES FELSEFE 22: TÜRK METAFİZİĞİNİN İSLAM ÖNCESİ TEMELLERİ

Bir önceki yazıda “Arap-Fars ve Türk Aklı ve Müslümanlık Tasavvurları” bağlamında İslamiyet ve sonrasını Arap-Fars ve Türk Akıllarının ortaya koyduğu müslümanlık tasavvurları olarak incelediğimizi bel...

Bir Nefes Felsefe 19

Metafiziği Boş Gevezelik ve Boşboğazlık Olarak Görmenin Temeli Var mı?