Mevlüt Uyanık

Tüm Makaleleri

Mevlüt Uyanık

İlâhiyatçı. 2 Kasım 1962, Sungurlu / Çorum doğumlu. Hürriyet İlkokulu (1974), Sungurlu Lisesi (1980), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1985) mezunu. Ankara Üniversitesi SBE Kelâm ve İslâm Felsefesi Anabilim Dalında yüksek lisansını (1989), Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında doktorasını tamamladı (1994). Vakıflar Genel Müdürlüğü (1986-87), Arşiv ve Tescil Dairesinde uzman (1986-87), Ankara Üniversitesi SBE’de araştırma görevlisi (1987-95), Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesinde yardımcı doçent (1995) ve doçent (2000) olarak İslâm Felsefesi Anabilim Dalı başkanlığı, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü başkanlığı yaptı. İslâmiyat ve Muhafazakâr Düşünce dergileri yayın kurulu üyeliği, Türk Felsefecileri Derneği ile İslâm Felsefecileri Derneğinde komisyon üyeliklerinde bulundu.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: İslâm’ın İnanç İlkeleri (1997), Türk Dili Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler (1998), Bilginin İslâmîleştirilmesi ve Çağdaş İslâm Düşüncesi (1999), İslâm Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik Kavramı, -Hasan Basri Örneği-(1999), Felsefî Düşünceye Çağrı (İnvitation to Philosophical Thought) (2003), Üç Tarz-ı Siyaset: Bir Üst Kimlik Tasarımı Olarak Türkiyelilik (2003).

DERLEME: İslâmî Bilimde Metodoloji Sorunu, (Mehmet Paçacı ve Mustafa Türker ile, 1991), Kur’an’ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu, (K. Hamdi Okur ile, 1997).

Üç Tarz-ı Tefekkür V: Türk Aklı (Şiî ve Sünnî) Müslümanlık Tasavvuru

Önceki yazı da, Türk Aklı’nın Şiî ve Sünnî fikri ve siyasi modeller oluşumuna olan katkılarına giriş yapmıştık. Tuğrul Bey ile Sünnî (Hanefi-Şafii); Şah İsmail ile Türk Şiî (İmâmiyye) Müslümanlık tasa...

Üç Tarz-ı Tefekkür IV: Türk Aklı  Müslümanlık Tasavvuru

Yazının önceki kısımlarında Tuğrul Beyin Abbâsî Halifesini Fâtimî Halifesinin tasallutundan kurtardığını ve siyaseten artık Türk Aklı ve (Sünnî) Müslümanlık tasavvurunun İslam dünyasında belirleyicili...

Arap, Fars, Türk Aklı ve Üç Tarz-ı Tefekkür: Kültürel Savaş Merkezleri Fâtımî Dârü’l-Hikme ve Abbâsî Beytü’l-Hikme

Türk Aklı ve  Müslümanlık tasavvurunun 1918 yılına yani 1. Dünya savaşı sonu gelişmelerine yani 1922 kadar İslam aleminin büyük kısmını yönetmesinin temelleri bu dönemlerde atılmıştır. İleride ayrıntı...

Üç Tarz-ı Tefekkür II: Fars Aklı ve Şiî Müslümanlık Tasavvuruyla Özdeşleşmesi Ne Derece Tutarlı?

İlk yazıda İslamiyetin ilk dönemlerini, ilk kırgınlığın yol açtığı iç çatışmalara/kırılmalara değinmiştik

Arap, Fars, Türk Aklı ve Üç Tarz-ı Tefekkür I: İslam Aklının Arap Aklına Dönüşümü

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini anlamak için merkeze aldığımız Yusuf Akçura’nın Üç Tarz-ı Siyaset incelemesinden hareketle bu tanımlama kurgulanmıştır. Osmanlı Devleti siyasî, iktisadî ve i...

/**/