Bir asra yakın bir zamandır halk arasında söylene gelen bu deyim Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından TBMM. Birinci dönem, Üçüncü toplantısında “Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi üreten ve herkesten daha çok refah, saadet ve servete hak kazanan da köylüdür” sözleriyle bu öneri planlandırılmış, devletin uygulaması ve Türk Milletinin gündemine sokulmuştur.

Son elli yılını Osmanlı-Rus, Osmanlı Yunan, Balkan, Traplusgarp, Birinci Cihan savaşlarıyla geçirmiş ve bu nedenlerle topraklarının büyük çoğunluğunu kaybedip, başkentini dahi işgal güçlerine bırakmış bir milleti yeniden dirilmek amacıyla büyük bir İstiklal Mücadelesi vererek Anadolu’yu tekrar Türk-İslam yurdu yapmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kalkınma planlarındandır.

Ülke nüfusunun on bir milyon olduğu, bu nüfuzun % 75’inin kırk bin civarında köyde yaşadığı ve bunların sadece % 3’ünün okuma yazma bilip % 97’sinin bilmediği bir dönemde Köylü kalkınma ve köycülük planları çerçevesinde Köy Kanunu çıkartılarak hayata geçirilmiş bir kalkınma planıdır.

Bu projelerin hayata geçmesi ve takibinin yapılabilmesi amacıyla Halk evleri kurulmuş ve bu kuruma Köycülük şubeleri açılmıştır. Bu planların gelişip, güçlenmesi için topraksız köylülere toprak, tohum, meyve, bağ çubuğu fidesi, meslek erbabı köylülere teknik malzeme verilmiş ve bunların bilimsel takibi için yurt dışına öğrenciler gönderilerek yetiştirilmesi sağlanmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkartılmış Köy Kanunu günümüz hükümeti tarafından, 1940 yılında İsmet Paşa önderliği, Hasan Ali Yücel yönetimi ve İsmail Hakkı Tonguç idaresiyle açılan Köy Enstitüleri 1954 yılında zamanın Başbakanı Adnan Menderes tarafından kapatılmış, Anadolu’da 21 şube (okul) sayısına ulaşmış bu eğitim kurumları kapatılmış ve dolayı ile 1700’ü kız olmak üzere on binlerce erkek öğrenci mezun vermiş bu kurumlarımız yok edilmiştir.

Köycülük ilkesini Büyük Türkçü Hüseyin Nihal Atsız, kalkınma amacıyla milletine sunduğu 9 Işık adı verdiği doktrinlerinde yer vermiş ve bu ilkeyi MHP. Kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alp Arslan Türkeş Parti programı arasına koyup Türk milletinin kabulüne sunmuştur. Yine, Alp Arslan Türkeş bu köycülük planını geliştirmiş ve Türk Kalkınma Projesi olarak “Tarım Kentleri Projesi” adıyla proje ayrıntılarıyla milletinin kabulüne sunmuştur.

Bunu, Kıbrıs Fatihi Kara Oğlan CHP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit’in Türkiye’nin kalkınması için sunduğu ve Ordu yöresinde uygulama başlangıcı yaptığı “Kırsal Kalkınma Projeleri” devam ettirmiştir.

Atatürk tarafından çıkartılmış köycülük planı, köy kanunu ve köylü milletinin efendisi söylemi, İsmet Paşa tarafından açılmış Köy Enstitüleri, Nihal Atsız tarafından çıkartılan Köycülük ilkesi, Alp Arslan Türkeş tarafından parti programı yapılan Köycülük ilkesi ile Tarım Kentleri Projesi ve aradan onlarca yıl geçmesine rağmen halen halk günlüğünde deyim ve Türk Milletinin kalkınmasında önemli bir hizmet olarak günümüzde gelmiştir.

Araştırmacı Yazar

İsmail UÇAKCI