Tülay Hergünlü

Tüm Makaleleri

Tülay Hergünlü

Tülay Hergünlü köşe yazılarıyla Çorum Yayla Haber Gazetesi'nde

Verdik yetkiyi gördük etkiyi

Tarih 19 Haziran 2018.  Cumhurbaşkanı, “Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. 24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, o...

“Asgari” hayatlar

Ülkemizde hem emeklinin hem de çalışanın hayatı asgariye bağlandı; Asgari ücret, asgari emekli maaşı…

“Kanatlı bir gençlik doğuyor”

Vecihi Hürkuş: “Başkalarının kanatlarıyla uçmaya çalışanlar ‘Hürkuş’ olamazlar.” 

İliç faciası ve vahşi madencilik üzerine

Türkiye’de yıllardır yabancılara verilen çok sayıda altın madeni çıkarma imtiyazları nedeniyle insanlarımız ölüyor.

TBMM’nin açılışına giden tarihi süreç (8)

Mustafa Kemal Atatürk, Millî teşkilâtın yayılması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Müdafaa-i  Hukuk örgütüne ve köylere kadar yayılmasını isteyen bir telgraf çeker.

Kime oy vermeyeceğiz!

Kur’an onlarca ayetinde akla, bilime ve düşünmeye atıf yapar. Yüce Allah ayetlerinde sık sık “Hiç düşünmez misiniz; akletmez misiniz?” diye sorar.

Seçmenin yarısı neye “evet” dedi

“Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar ile mücadele edeceğiz” diyerek geldiler ve 21 yıllık iktidarlarında ülkeyi getirdikleri nokta ortadayken; 14 Mayıs 2023 seçimlerinde halk bu iktidara yine “evet” dedi...

TBMM’nin açılışına giden tarihi süreç (4)

Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin ileri gelenlerini Millî Mücadele’ye davet etmeye devam etmektedir. Amasya’dan İstanbul’da bulunan bazı tanınmış kimselere gönderdiği mektubunda kararlılığını şu cümleler...

TBMM’nin açılışına giden tarihi süreç (2)  

Tarih 14 Mayıs 1919’u gösterdiğinde Mustafa Kemal Atatürk, Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın Nişantaşı’ndaki evine akşam yemeğine davet edilir. Yemekten sonra Cevat (Çobanlı) Paşa ve Sadrazam’la yeni vazi...

TBMM’nin açılışına giden tarihi süreç (1)

Tarih kitapları hep Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda yenilmesi ile müttefiki Türkiye’nin de yenilmiş sayıldığını yazar. Ancak bu, Türk Milleti için doğru değildir. Almanların yenilmesi Türklerin de yen...