Günümüzün en büyük problemlerinden biri iletişim sorunudur. Her şey insanların birbirlerini yanlış anlaşmasıyla ortaya çıkar.. İnsan ilişkilerinde iletişim beden diliyle başlar. Beden dili, bizler için haberleşme aracı değil, karşımızdaki kişinin düşüncesini çözümleme ize yarayan iletişim biçimidir. Bundan dolayı beden dili bizim için her ortamda çok önemlidir. Bizler ilişkilerimiz de %60beden dilimizi, kalan %40ında ise kelime ve sesleri kullanırız.
Gözler, kalpten sonra aşkı simgeleyen araçtır. Tüm duygularımızı dışa yansıtır.Mesela insanlar dua ederken, hayal kurarken, öperken gözlerini kapatır. Çünkü, güzel şeyler gözler açıkken yapışmazmış. Dua, Allah ile kul arasında olan bir iletişim aracıdır. Bu yüzden gizli olmalıdır.
Bazen de bakışlarımı karşımızdakine çok şey anlatır. Kaşlarımı çatıksa çok sinirlenmişizdir, keskin bakış atmışsak bir şeye konsantre olmuşuzdur. Eller, şefkatin, dayanışmanın, saygının sembolü değil midir? Saygıdan el öpülmez mi? Sevdiğimiz bir hayvana dokunmaz mıyız ya da sevdiğimiz insanın elini tutmaz mıyız?
Günümüzde çoğu kişi beden dilini kullanmıyor. İnsanlar bu sebepten birbirlerini çok yanlış anlıyorlar. Bu aile içi, iş hayatı, komşulukta, dostlukta böyledir. Hatta bazen öyle bir hal alırız ki karşımızdaki insana gözünün üstünde kaşın var diyemeyiz. Halbu ki bunun yerine birbirimizi anlasak, jest ve mimiklerimizi kullansak daha güzel olmaz mı?
‘’Unutmayın insanın iki gözü ve bir dili vardır’’ der Katzeboy. Bunun nedeni söylediklerinizin iki katını görebilmeniz içindir. Çünkü görenler az görüp çok konuşur, görmeyenler ise her şeye dil uzatır. Önemli olan yanlış ifade etmemek, doğruyu konuşmaktır.Bu yüzden önce anlayıp sonra konuşmalıyız.