Nalan Emektar

Tüm Makaleleri

Nalan Emektar

MEB, HİTU SBE Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi

O BİLİM İNSANLARI DÎVÂNU LUGÂTİ'T-TÜRK’Ü ÇEVİRDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRÜLMEDİLER

Dîvânu Lugâti’t-Türk, 11. yüzyılda büyük dil bilimci Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Türk dilinin bilinen ilk sözlüğüdür. Eserin tam adı Kitâbu Dîvânu Lugât’it Türk’tür. Anlamı Türk lehçelerini top...