Vali Dağlı, Ahilik Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan Ahiliğin; iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi güzel meziyetleri birleştiren, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düsturu olduğunun altını çizen Vali Dağlı, “Kardeşlik ve dayanışma ekseninde asırlardan beri bize yol gösteren Ahilik anlayışı, ülkemizin 2053 ve 2071 hedeflerine ilerleyişine de eşlik edecektir. Tarihimizden devraldığımız Ahilik kültürünü gereken değeri vermek ve geleceğimizi bu değerlerle inşa etmek hepimizin sorumluluğudur” ifadesini kullandı.

ALES sınavı için Nüfus Müdürlüğü açık olacak ALES sınavı için Nüfus Müdürlüğü açık olacak

“AHİLİK GELENEKLERİMİZİN, KÜLTÜRÜMÜZÜN MUHAFIZIDIR”
Vali Dağlı, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:
“Esnaf ve sanatkârın piri Ahi Evran Veli’nin “Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir.” düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkeleriyle günümüzde de esnaf ve sanatkârlarımıza yol göstermekte, ticaret erbabına kılavuzluk etmektedir.
Ahilik sadece ticari bir meşguliyet değildir; manevi değerlerimizin, geleneklerimizin, kültürümüzün muhafızıdır.
İlimiz, nitelikli insan kaynakları, zenginlikleri, yatırım imkanları, çalışanları, müteşebbisleri, üreticileri ve ekonomi alanındaki potansiyeliyle her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bunda girişimci iş insanımızın, esnaf kardeşlerimizin çok büyük payı vardır.
Ahiliğin kurucusu Ahi Evran’ın esnaf ve sanatkârlarımıza verdiği “Ahinin eli, kapısı, sofrası açık olmalı; gözü, beli ve dili kapalı olmalı.” öğüdü güvenin, hoşgörünün, ticaret ahlâkının, vefanın ve kanaatkârlığın ifadesidir.
Ahi Evran Veli’nin üstün ahlakında ve örnek yaşantısında hepimiz için çıkarılacak önemli dersler olduğunu belirterek esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum.”