Hasta görmeden diploma hekimlere yapılan bir hakarettir Hasta görmeden diploma hekimlere yapılan bir hakarettir

Ziyarette, Çorum'da istihdamın korunması ve artırılmasına ilişkin konular ele alındı.