Vali Dağlı, merkeze bağlı Abdalata Köyü'nde tarihi Abdalata Camii ve Türbesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Dağlı, daha sonra 14. yüzyılda yaşamış Anadolu velilerinden Elvan Çelebi'nin Mecitözü Elvançelebi Köyünde bulunan türbe ve camiini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Dağlı ayrıca Hıdırlık Camii, Kereb-i Gazi Türbesini ve Sahabe-i Kiram’ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Belediye Basın Müdürlüğü'nde görev değişikliği Belediye Basın Müdürlüğü'nde görev değişikliği

Zekeriya Işık ise cami ve türbeler hakkında Vali Dağlı’ya bilgi verdi.

Editör: Merve Kayış