Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Beslenme ve Diyetetik Kulübü işbirliğinde “Sessiz Pandemi: Obezite” konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyumda dünyada ve Türkiye’deki obezite epidomiyolosi konusunda sunum yapan Uzm. Dr. Emin Reçber, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2022 verilerine göre, 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin yüzde 43'ünün fazla kilolu, 890 milyondan fazlasının obez olduğunu söyledi.

Fazla kilolu olan bireylerin yaygınlığının bölgelere göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Rençber, Güneydoğu Asya Bölgesi ve Afrika Bölgesi'nde bu oranın yüzde 31'ken Amerika bölgesine yüzde 67‘lere çıktığını belirtti.

Dünya çapında 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin yaklaşık yüzde 16'sının obez olduğunu anlatan Reçber, “Dünya çapında obezite prevalansı 1990 ile 2022 arasında iki kattan fazla artmıştır. DSÖ verilerine göre 2022 yılında 5 yaşın altındaki tahmini 37 milyon çocuğun fazla kilolu olduğu tahmin edilmektedir. Bir zamanlar yüksek gelirli ülkelerin sorunu olarak görülen fazla kilolu çocuk problemi, düşük ve orta gelirli ülkelerde de artmaktadır. Afrika'da 5 yaş altı fazla kilolu çocukların sayısı 2000 yılından bu yana yaklaşık yüzde 23 artmıştır. 2022'de fazla kilolu yada obez 5 yaş altı çocukların neredeyse yarısı Asya’dadır. 2022'de 5-19 yaş arası 390 milyondan fazla çocuk ve ergen fazla kiloludur. 1990'da sadece yüzde 8 iken 2022'de yüzde 20'ye yükselmiştir. 1990 yılında 5-19 yaş arası çocuk ve ergenlerin yalnızca yüzde 2'si, yani 31 milyon genç obez iken, 2022 yılına gelindiğinde yüzde 8'i, yani 160 milyon genç obezdir” dedi.

Türkiye’de yetişkinlerde obezite prevalansının gelişmiş batı ülkelerini geçtiğine dikkat çeken Reçber, “Obezite sıklığı kadınlarda daha yüksek olmakla beraber, son yıllarda erkeklerdeki hızlı artış da dikkati çekmektedir. 1997-98 yıllarında 20 yaş ve üzeri yetişkinlerde obezite prevalansı yüzde 22,3 (kadın yüzde 30, erkek yüzde 13). 2017 yılında 15 yaş ve üzeri yetişkinlerin yüzde 64,4’ü fazla kilolu, yüzde 28,8’i obezdir. Erkeklerin yüzde 62,8’i fazla kilolu, yüzde 21,6’sı obez. Kadınların yüzde 66’sı fazla kilolu, yüzde 35,9’u obez. Ülkemizde yetişkin toplumunda obezite prevalansı, yüzde 30’luk kritik oranı aşmıştır. 2022 yılında ülkemizde yaşayan 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin yüzde 68,8’i fazla kilolu, yüzde 34,3’ünün obez olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de ilkokul 2. sınıfa giden 7-8 yaş grubundaki çocukların yüzde 14,6’sı fazla kilolu ve yüzde 9,9’u obezdir” şeklinde konuştu.

Sempozyumda konuşan Öğr. Gör. Dr. Tuğba Köse ise “Beslenme Alışkanlıklarının Obezite Üzerindeki Etkisi: Açlık-Tokluk Mekanizması Perspektifi”, Diyetisyen Duygu Penekli “Obezitede de Ketojenik ve İnfermitting Fasting Uygulamaları”, Diyetisyen Tuana Küçücük “Sirkadiyen Ritim ve Obezite”, Diyetisyen Feyza Yıldırım Bolat “Obezite ve Yeme Bozuklukları İlişkisi”, Araştırma Görevlisi Dr. Esin Çağla Çağlar “Obezite de Fiziksel Aktivite ve Egzersiz”, Uzm. Diyetisyen Fatma Öznur Afacan “Obezite ve Mikrobiyata”, Diyetisyen Cansu Tepe “Obezitede Fitoterapi Uygulamaları”, Ecz. Bilge Demir Uysal “Geçmişten Günümüzde Obezite Tedavisinde kullanılan İlaçlar ve İstenmeyen Etkileri” konularında sunum yaptı.

Sıcak çarpması aşırı kilolu ve zayıfları daha çok etkiliyor Sıcak çarpması aşırı kilolu ve zayıfları daha çok etkiliyor

Sempozyuma Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe ve öğrenciler katıldı.

Editör: Merve Kayış