Avrupa’daki öğretmen ve öğrencileri, internet aracılığıyla bir araya getirerek ortak bir platformda buluşturan ve onlara birlikte proje yazıp yürütme imkanı sunan ”eTwinning” faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen projeleri yürüten öğretmenler ve projelerin yürütüldüğü okullar ödüllerini aldı. Öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere, eğitimin tüm paydaşlarına, uluslararası tecrübe kazandırırken, aynı zamanda yabancı dil yeterliliklerini geliştirmelerine katkı sunan eTwinning faaliyetleri çerçevesinde Sunguroğlu İlkokulu, yürütmüş olduğu eTwinning projelerinde 4 adet Ulusal Kalite Etiketi, 3 adet Avrupa Kalite Etiketi Ödülü alırken, yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı eTwinning Okul Etiketi alarak eTwinning Okulu oldu.

Sunguroğlu İlkokulu Müdürü Fikret Gündoğdu’nun yürütmüş olduğu “Game Factory / Oyun Fabrikası” isimli eTwinning Projesi, anasınıfı öğretmeni Nurdan Şen Boran'ın yürütmüş olduğu "Curious Scholars / Meraklı Bilginler" ve “Steam Her Yerde / Steam Everwhere” isimli eTwinning projeleri "Avrupa Kalite Etiketi" ile ödüllendirildi.

Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur: “Dinin doğru anlaşılması için sağlıklı bir kaynak ve yöntem anlayışına ihtiyaç var” Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur: “Dinin doğru anlaşılması için sağlıklı bir kaynak ve yöntem anlayışına ihtiyaç var”

Okul Müdürü Fikret Gündoğdu ve anasınıfı öğretmeni Nurdan Şen Boran, konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Avrupa Kalite Etiketi Ödülü" almaya hak kazandık. "Game Factory / Oyun Fabrikası" isimli projemizde öğrencilerimizle birlikte atık malzemelerden oyuncaklar yaparak geri dönüşümün önemini kavratmaya çalıştık. Öğrenciler evde kullanmadıkları eski malzemeleri kullanarak oyuncaklar yaptılar, hem eski malzemeleri değerlendirdiler hem de oyun oynayacakları, keyif alacakları oyuncakları kendileri tasarladılar ve kendileri yaptılar. “Meraklı Bilginler / Curious Scholars” isimli eTwinning projemizde çevre konularını Gems (Matematik ve Bilimde Büyük Keşifler) eğitim yaklaşımıyla ele aldık. Altı temamız bulunmaktadır. Her hafta çocuklara bir tema çerçevesinde matematik ve fen etkinlikleri yaptırdık. Bu projemizde çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı amaçladık. “Steam Her Yerde / Steam Everwhere” projemiz ile 21. yüzyıl yetkinliklerini desteklemek, öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerisini geliştirmek, yenilikçi ve girişimci bireyler olarak STEAM disiplinlerini benimsemelerini amaçladık.

eTwinning, 43 Avrupa ülkesinde 233 bin okuldan, 1 milyonun üzerinde öğretmenin birlikte iş birlikçi projeler yapabilecekleri ve ortak etkinlikler planlayabilecekleri aynı zamanda da birbirlerinden iyi uygulamalar konusunda ilham alabilecekleri bir e-öğrenme platformu olarak hizmet sunmaktadır. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıyla Avrupa'daki okullar arası işbirliğini teşvik eden eTwinning, öğrenciler için başka ülkedeki öğrencilerle işbirliği içinde yabancı dil, bilişim becerileri, dijital vatandaşlık becerilerini geliştiren bir eğitim ortamı sağlamaktadır. Öğretmenlerin Avrupa'daki meslektaşları ile ağ kurup örnek uygulamaları paylaşabilecekleri, bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılmasına da katkı da bulunmaktadır. eTwinning faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen projeler, ulusal çapta Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa çapında ise Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilmektedir. "eTwinning Okulu" uygulaması kapsamında tüm kriterleri yerine getirip başvurusu kabul edilen okullara da "eTwinning Okulu" unvanı verilmektedir. eTwinning aslında Avrupa’daki okullar topluluğudur. Avrupa’da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin artırılması amacıyla ülkemiz, eTwinning Faaliyetinin üyesi haline gelmiştir.

eTwinning, eğitim öğretimdeki farklı, yenilikçi yöntem ve uygulamaların paylaşılarak yaygınlaşmasını sağlayan bir uluslararası bir platformdur. İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek ve paylaşmak için Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullarda çalışan personele ve öğrencilere yönelik e-öğrenme ortamı sunmaktadır. eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların kısa ve uzun vadeli herhangi bir konuda ortaklıklar kurmasını kolaylaştırmakta ve Avrupa’da okul işbirliğini teşvik etmektedir. eTwinning projelerinin, Avrupa'daki ve ülkemizdeki okullarla çevrimiçi projeler yaparak; öğrencilerimizin yabancı dil becerilerini geliştirme ve bilişim teknolojilerini daha etkili kullanmalarına katkısı büyüktür. Öğrencilerimizle birebir etkinlik yapma imkânı bulduğumuz bu platform; öğrencilerin başka ülkelerdeki akranlarıyla iletişim kurmalarına ve değişik kültürleri tanımlarına ortak ve farklı yönlerini keşfetmelerine de olanak sağlamaktadır. eTwinning faaliyetlerinde son yıllarda, ülke olarak ilk sıralarda yer almaktayız. Bu doğrultuda ilimiz ve ilçemizde de her yıl yükselen bir grafik sergilemekte, yürüttüğümüz projelerin kalitesi aldığımız ödüllerle tescillenmektedir. Bunun göstergesi olarak da eTwinning projelerinin, katılım, proje çeşitliliği ve kalite etiketi açısından artarak devam etmesi memnuniyet vericidir.

eTwinning projelerinin tabandan tavana bir değişimi ateşlediğini, bu projelerin teknolojinin çok hızlı bir şekilde geliştiği bu dönemde çok önemli olduğu vurgulandı. Kalite Etiketi, öğretmenlerimizin ve okullarımızın eTwinning aktivitelerinin yüksek düzeye ulaştığını somut bir şekilde tanımaktadır. Öğrenciler için bu, çalışma gayretlerini güçlendirmekte ve genel olarak okul için, Avrupa’da işbirliği çalışmasında kalite ve açıklığa olan bağlılığı teyit etmektedir.

Her ülkenin Ulusal Destek Servisi (NSS), Ulusal Kalite Etiketi için okullar tarafından yapılan başvuruları değerlendirir. Etiketler yıl boyunca verilir. Başvuru kabul veya red edildiğinde, ülkenizdeki NSS sizinle irtibata geçecektir. NSS, bir projeye Kalite Etiketi verme konusunda minimum 5 gerekliliğin yerine getirilmiş olması şartını aramaktadır. Söz konusu gereklilikler şunlardır: Projenin ortak amaçları ve ortak bir planı olmalıdır, Proje, bitirilmiş ya da en son aşamasında olmalıdır, Başvuran öğretmenin, projeye önemli bir katkıda bulunmuş olması gerekir, Belirli ölçüde iş birliği yapılmış olmalıdır, Proje sonuçlarının görünür olması gerekir. Bu 5 gereklilik karşılandıktan sonra, proje gerekli olan altı kritere göre değerlendirilir. Bir proje, genel olarak, aşağıda belirtilen alanlarda mükemmelliğe ulaşmış olmalıdır: Pedagojik Yenilikçilik, Müfredat ile Entegrasyon, Ortak okullar arasındaki iletişim ve bilgi alışverişi, Ortak Okullar arasında İşbirliği, Teknoloji Kullanımı, Sonuçlar, etkileri ve dokümantasyon.

eTwinning projelerinin yürütülmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve yöneticilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”