Eraslan ve Kayatürk tarafından yapılan açıklamada, “Talim ve Terbiye kurulu onayı ile Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan  dersin müfredatına göre ortaokul 6.,7.,8. sınıflarda 72 saatlik öğretim programını içeren " Okul temelli sosyal sorumluluk " dersi kapsamında siber zorbalığa değinecektir. Ders kapsamında ünite içerisinde yer alacak olan  bazı kavramlar; dijital bağımlılık, dijital etik, dijital değer, siber takip, siber dolandırıcılık, siber istismar, siber zorbalıktır. Derste bunun yanında dijital olarak maruz kalınan şiddete yönelik alınacak önlemler üzerinde de durulması söz konusu.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden çifte kongre Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden çifte kongre

Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda " okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları" dersi kapsamında  ele alınan ünitelerin (sosyal sorumluluk", "toplumsal farkındalık oluşturma", sosyal sorumluluk", "toplumsal farkındalık oluşturma", "toplumsal değerler ve ahlak", "çevre ve sürdürülebilirlik", "toplumsal sağlık" ve "sosyal yardımlaşma" "toplumsal değerler ve ahlak", "çevre ve sürdürülebilirlik", "toplumsal sağlık" ve "sosyal yardımlaşma" )içerikleri  teoriden uygulamaya geçilerek siber zorbalık gibi bir durum ile baş etme yolları da öğrenilmiş ve geliştirilmiş olacaktır.  Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincinin oluşturulmasının amaçladığı bu dersin öğrencilerde sosyal sorumluluk alma, çevre bilinci ile sürdürülebilirlik üzerinde çalışmalar yapması,  projeler üretmesi, yürütmesi veya içerisinde gönüllü olarak yer alması beklenmektedir”denildi.

SİBER ZORBALIK DİJİTAL TEKNOLOJİLER ARACILIĞIYLA YAPILIYOR

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ve SODİMER İcra Kurulu Üyesi Nuray Kayatürk ' ün açıklamasına göre siber zorbalık dijital teknolojiler aracılığıyla çeşitli platformlar, mesajlar, uygulamalar yolu ile yapılmaktadır. Bu zorbalık türünde kişilere yönelik olarak utandırma,  suçluluk duygusu hissettirme, korkutma, kızdırma gibi davranışlara sebep olarak kişiyi yönlendirme hedeflenmektedir. Bu konuda istismara uğrayan kişinin ne yapacağı, nasıl mücadele edeceği konusunda bilgisi olması onu bu duygu durumlarına girmekten kurtarabilir.

SİBER ZORBALIKLA BAŞ ETME YÖNTEMLERİ ERKEN YAŞTA ÖĞRENİLMELİ

Prof. Dr. Levent Eraslan' in ifade ettiğine göre ise son zamanlarda sosyal medya üzerinden uygulanan şiddet türü olarak da nitelenen siber zorbalık linç kültürüne dayanmaktadır. Sosyal medya platformları kullanılarak gerek kişiyi gerekse kurumları zor durumda bırakma amacıyla yapılan linç etme girişimleri hızlı yayınlanarak kişi ya da kurumları zor durumda bırakabilmektedir. Bazen mizah adı altında da dalga geçme, kasıtlı şekilde yalan haberi yayma, kişiyi küçümseyecek manipülasyonların da linç davranışı kapsamında değerlendirilmektedir. Bu durumlar ile baş etme yöntemleri erken yaşta öğrenilir önlem alınırsa ergen yaşta bu durumların ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar da kendiliğinden azalacaktır. Uygulamalar ile de pekiştirilecek olan bilinçlendirme çalışmalarının çocukları üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yarayacağını, çocukların zorbalık ile nasıl mücadele edeceğini bilmesi ile kendisi ve toplum yararına faydalı olacağını belirtebiliriz.