Yapılan açıklamada teknoloji bağımlılığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

 “Teknoloji ve internet kullanımının hayatımızda birçok yararı olmasına rağmen,  bireyin sosyal ve fiziksel hayatını sekteye uğratacak kadar teknolojiyi kullanması, saatlerini internette geçirmesi ve internetin olmadığı durumlarda sıkıntı ve yoksunluk hissi yaşaması gibi durumlar, teknoloji bağımlılığın göstergeleri olarak değerlendirilebilir.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ

Bilgisayar başında saatler geçirmek, bu nedenle fiziksel rahatsızlık hissetmek ancak hissedilen rahatsızlıklara rağmen kullanmaktan vazgeçememek.

Bilgisayarın, internetin ya da telefonun olmadığı zamanlarda sıkıntı hissetmek, yoksunluk duygusu yaşamak veya gerginleşmek.

Klimalar ’zatürre’ yapıyor Klimalar ’zatürre’ yapıyor

Gündelik hayatın gerekliliklerini ve sorumluluklarını yerine getirememek, işlere odaklanamamak veya önemli işler arasında bile sık sık bu aletleri kontrol etme isteği duymak.

Sanal ve anonim sosyal ilişkileri yüz yüze ilişkilere tercih etmek.

Günün çok büyük bir bölümünü teknoloji kullanımı ile geçirmek.

Sebep olduğu olumsuzlukların farkında olunmasına rağmen, bu araçların kullanımından vazgeçememek.

İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN ÖNERİLER

Çocuklar ve gençler internetten nasıl faydalanmaları gerektiğini öğrenmeli, kullanmadan önce bir amaç belirlemelidir.

İnternet kullanım özellikleri belirlenmelidir ve belirlenen bu özelliklere göre internet kullanımı yeniden düzenlenmelidir.

Çocuklar ve gençler;

İnterneti haftanın hangi günleri kullanıyor?

Günün hangi saatlerinde internette kalıyor?

İnternette kaç saat kalıyor?

İnterneti en çok hangi işlev için kullanıyor?

Günün belirli saatlerinde internette daha uzun süre geçiriliyorsa aynı zaman diliminde başka bir sosyal faaliyet belirlenmelidir.

İnternet kullanımına ara verilecek zamanı hatırlatmak üzere alarm kurulmalı veya aile bireylerinden hatırlatmaları istenmelidir.

İnternette geçirilen zaman uğruna nelerin kaçırılabileceğinin farkında olunmalıdır.

İnternette harcanılan vakit nedeniyle yapılamayan etkinlikler listelenip bu etkinlikler planlanmalıdır.

Bilgisayar evin ortak kullanım alanlarından birine kurulmalıdır.

Çocuklar ve gençler için sorun teşkil edebilecek internet uygulamalarının (savaş oyunları, şiddet içerikli oyunlar, uygunsuz siteler) kullanımı engellenmelidir.

AİLELERE ÖNERİLER 

Aileler çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmeli, onların sorunları ile ilgilenmelidir.

Aileler, çocuklarıyla okul ve arkadaş çevreleri hakkında sohbet etmelidir. Onları hoşlandıkları, ilgi duydukları konulardan bahsetmeye; kaygı ve sorunlarını konuşmaya, paylaşmaya teşvik etmelidir.

Çocukların ve gençlerin, arkadaşlarına ve sosyal ortamlara (sinema, tiyatro, müze, sportif faaliyetler) daha fazla zaman ayırmaları desteklenerek özendirilmelidir.

Çocukların ve gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmaları için aileleriyle veya arkadaşlarıyla birlikte yapabilecekleri aktiviteler planlanmalıdır.

Çocuklar ve gençler, bilgisayar ve internet dışında da hobi geliştirmeleri için teşvik edilmelidir.

Çocuklardan ve gençlerden ailenin sorumluluklarını paylaşmaları için belirli görevleri yerine getirmeleri istenmelidir.

Çocukların ve gençlerin yaşlarına uygun günlük kullanım sürelerine göre interneti kullanmalarına dikkat edilmelidir. Günlük kullanım süreleri birkaç zaman dilimine ayrılmalıdır.”

Editör: Merve Kayış