Otizm Konfederasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne kısa bir süre kaldığı hatırlatılarak, özel gereksinimli bireylerin göreve talip olan adaylardan beklentileri sıralandı.

Bütün belediye başkan adaylarından “otizm dostu belediyecilik” anlayışı beklendiğinin vurgulandığı açıklamada, otizmli bireylerin ve ailelerinin de seçmen ve vatandaş olduğuna dikkat çekildi.

Başkan adaylarının Meclis Araştırma Raporu’nda yer alan “Yerel Yönetimlere İlişkin Öneriler” hakkında ne gibi düzenlemeler yapacağını bilmek istediklerinin altı çizin açıklamada, önerilere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

KGK diplomasi trafiğine hız verdi KGK diplomasi trafiğine hız verdi

·         Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelere geçici misafir, gündüz bakım, yatılı bakım ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri de verilecek engelsiz yaşam merkezleri açma zorunluluğu getirilmesi, 

·         Otizmlilerin de gözetileceği, özel gereksinimli bireylere yönelik zorunlu ihtisas komisyonları kurulması,

·         Otizmlilere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımıyla düzenlenen programların çeşitlendirilerek yaygınlaştırılması ve tüm belediyelerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca oluşturulan ‘Genç Gönüllüler’ platformuna benzer yapılar oluşturmasını,

·         İl ve ilçelerdeki kaynakların ve tesislerin etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi için, belediyeler tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik yürütülen faaliyetlerin ve oluşturulan tesislerin kullanımına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon oluşturulması,
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin komisyonumuzun çalışma alanında yer alan özel gereksinimli bireylerin istihdam edilebileceği korumalı işyerleri açmalarının yasal zorunluluk haline getirilmesi, 

·         Yerel yönetimler tarafından; özel gereksinimli bireyler, aileleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla periyodik toplantılar yapılarak engelli bireylerin yaşadıkları sorunların doğrudan dinlenilmesini sağlayacak mekanizmaların kurulması ve büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler bünyesinde engelli hizmetleri daire başkanlıklarının oluşturulması,

·         Belediye çalışanlarına yönelik,  özel gereksinimli bireylerin hakları ve otizmli bireylerle iletişim konusunda zorunlu ve periyodik farkındalık eğitimleri verilmesi,

·         Yerel yönetimlerce özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımı için düzenlenen sportif, kültürel vb. aktivitelerin artırılması,

·         Belediyeler bünyesindeki yüzme havuzları ve spor salonlarının erişilebilirliğinin sağlanmasını, söz konusu tesislerde görevli personelin özel gereksinimli bireylerin ihtiyaç ve özellikleri konusunda donanımlarının artırılarak bu tesislerin aktif kullanımının sağlanması,

·         Kamuya ait yerlerde, şehir merkezlerinde, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde, parklarda, piknik alanlarında özel gereksinimli bireylere yönelik erişilebilir ihtiyaç odalarının ve aile tuvaletlerinin kurulması ve ruhsatlandırma işlemlerinin bu hususlar dikkate alınarak yapılması,

·         Oyun parklarının çocukların özel gereksinim ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanması ve mevcut parkların erişime uygun hale getirilmesi için belediyeler ve üniversitelerin ilgili bölümleri ile işbirliği yapılması,

·         Hane halkı içinde özel gereksimli bir birey olduğunu belgelendirenlerin su faturalarında en az yüzde 25 oranında indirim uygulanmasına ilişkin yasal düzenleme yapılması.”

Editör: Merve Kayış