Hayati Çam, yaptığı yazılı açıklamada; “Defterdarlık yemekhanesinde en düşük ücret 25 TL, İl Özel İdaresinde 30 TL iken, Valilik Yemekhanesinde yemek ücreti 50 TL olarak alınmakta diğer kurumlarda yenilmeyen yemek ücretleri yanmamakta, ancak pahalı ücret alınan Valilik Yemekhanesinde yenilmeyen ücretler yanmaktadır. Bu ise yemek maliyetini aylık bazda 50 TL üzerine çıkarmaktadır. Bu hukuksuz düzenin değişmesi için Konfederasyon Temsilciliği olarak mücadelemiz sürecektir. Bedel ödemekten asla korkmuyoruz. Haklı davamızın sonuna kadar arkasındayız” dedi.

Hayati Çam, Çorum Valiliğinin yönetmeliğe uymasını istedi.

Hayati Çam’ın konuyla ilgili basın açıklaması şu şekilde:

“Yürütümü Cumhurbaşkanı tarafından yapılan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin Kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır” hükmü bulunmaktadır.

Yine aynı Yönetmeliğin Yemek Maliyetinin Hesabı başlıklı 9. Maddesinde kurum kadrolarında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri yemek maliyetine dahil edilmez hükmü bulunmasına rağmen vali yardımcısı, idari hizmetler şube müdürü, ahçı, muhasip, ihaleden sorumlu işçi gibi bazı seçilmiş personele ücret ödenmesi yapılmakta bu durum yemek maliyetine dahil olmakta her ay 10.000 TL üzerinde kişilere ödeme yapılmış, yapılmaktadır. Ancak aynı yemekhanede görevlilere ödeme yapılmamaktadır.  Diğer resmi kurumlarda yönetici kadrosunda ve yemekhane personeline her hangi bir ücret ödenmemektedir.

Çorum Valiliği Yemekhanesinde Kasım 2023 tarihine kadar 3 çeşit verilmekteydi.  30.09.2022 tarih ve 20 sayılı yazımızda 4 çeşit yemek verilen İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğüne göre Valilik Yemekhanesinde yaklaşık iki katı olarak alındığı, yönetmeliğe aykırı hareket edildiği ile Dönemin Çorum Valisi adına sendikamız il temsilciliği olarak dilekçe verilmiş, 31.10.2022 tarih ve 33290 sayılı Valilik İdari Hizmetler Şube Müdürlüğün yazısında Çorum Valiliği Yemek Servis Yönergesine göre işlem yapıldığı bildirilerek geçiştirilmiştir.

27.01.2023 tarih ve 22 sayılı dilekçemizle 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre Valilik Yemekhane İşletme Yönergesi sendikamıza verilmesi talep edilmiş, 10.02.2023 tarih ve 39652 sayılı yazıları ile Bilgi Edinme Kanunun 25. Maddesi kapsamında değerlendirildiği gerekçesi hukuksuz bir şekilde Sendika Temsilciliğimize verilmemiştir.  Cumhurbaşkanımız tarafından hükümleri yürütülen Kanun hiçe sayılmış, ciddiye alınmamıştır.

07.06.2023 tarih ve 19 sayılı dilekçemiz ile Bilgi Edinme Kanunun 25. maddesinde Ancak Söz Konusu Düzenlemeden etkilenen Kurum Çalışanlarının Bilgi Edinme Hakları saklıdır denilmesine rağmen kurum çalışanı olmam ve kurum çalışanların sendika temsilcisi olmam nedeniyle tekrar yönerge istenmiştir. 04.07.2023 tarih ve 46241 sayılı yazılarında İçişleri Bakanlığı Bakanlık Merkez Teşkilatı Yemek Servis Yönergesi baz alınarak Çorum Valiliği Yemek Servis Yönergesinin hazırlandığı iddia edilerek olayı geçiştirmişler, hatta dönemin eski Valisi tarafından 31.07.2023 tarih ve 47627 sayılı yazıları ile İçişleri Bakanlığına ve sendika il temsilciliğimize işçilik giderlerinin fiyatlara yansıtılmadığı gibi gerçek dışı yazı yazılmıştır. İçişleri Bakanlığı yanıltılmıştır, oysaki Vali Yardımcısının referansı ile Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğünde İşçi iken kendi ekonomisini idare edememiş personeli yemekhane alımlarının memurların başına  yemekhane alımları komisyon başkanı yapılmıştır.  Yemekhane ücretleri ile ilgili Çorum Milletvekillerine dilekçe göndermemize rağmen hiçbir vekilimizden destek göremedik.

11.08.2023 tarih ve 20 sayılı yazımız ile İnternette İçişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yemek Servis Yönergesinin 31. maddesinde sadece daire başkanının onayı ile mesai yapan personele ücret verildiği, verdiğimiz dilekçelere hukuksuz cevaplar verildiği gerekçesi ile Valiliğe dilekçe verilmiş, yine  Valilik Yönergesine göre işlem yapılacağı bildirilmiş, İçişleri Bakanlığının Yemekhane Yönergesi İnternette yayınlanırken hukuksuz olduklarını bildikleri Çorum Valiliği Yemekhane Yönergesi sır gibi saklanmaktadır. Oysa Valilik Yönergesi Cumhurbaşkanın yürüttüğü Devlet Memurları Yiyecek Yönetmeliğine aykırı olamaz, bu ise hukukun genel ilkeleri arasında yer almaktadır.  Bu yapılan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkarttığı Yönetmeliği ciddiye alınmadığının göstergesidir. Memurlar yaşadığı bu olumsuzluktan iktidarı sorumlu görmektedir.

ÇCSİB, 2023’ün ihracat şampiyonlarını açıklıyor ÇCSİB, 2023’ün ihracat şampiyonlarını açıklıyor

Konfederasyon ve sendika temsilciliğimizin yaptığı çalışmalar neticesinde ocak ayında valilik yemekhanesi ücretlerine zam yapılmamış, seçim sonunda zam yapılacağı duyumunu almaktayız. Devlet katkısı valilik yemekhane işletme hesabına ne kadar kaynak aktarılmaktadır? Defterdarlık yemekhanesinde en düşük ücret 25 TL, İl Özel İdaresinde 30 TL iken, Valilik Yemekhanesinde yemek ücreti 50 TL olarak alınmakta diğer kurumlarda yenilmeyen yemek ücretleri yanmamakta, ancak pahalı ücret alınan Valilik Yemekhanesinde yenilmeyen ücretler yanmaktadır. Bu ise yemek maliyetini aylık bazda 50 TL üzerine çıkarmaktadır. Bu hukuksuz düzenin değişmesi için Konfederasyon Temsilciliği olarak mücadelemiz sürecektir. Bedel ödemekten asla korkmuyoruz. Haklı davamızın sonuna kadar arkasındayız. Kimlerin nasıl bedel ödediği ile ilgili daha sonra ayrıntılı basın açıklaması yapılacaktır. 

Sayın Çorum Valisinin konu ile ilgili gerekeni yapmasını ve Çorumlu memurların mağduriyetlerini gidermesini,  makam yararı yerine kamu yararını gözetmesini bekliyoruz.”

Editör: Merve Kayış