38 beden işçisi alımı için KPSS şartı aranmayacak. İş ilanına başvurular bugün başladı,  son başvuru tarihi ise 22 Mart  olarak açıklandı.

2 KADROLU MEMUR DAHA ALINACAK

İskilip Belediyesi ayrıca 2 kadrolu büro personeli alım yapacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 2 büro memuru alımı için 28 Mart Perşembe günü İskilip Belediye Başkanlığı toplantı salonunda saat: 14:00'da kura çekimi gerçekleştirilecek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir. )

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)

İskilip OSB'ye yatırımcı gelmeye başladı İskilip OSB'ye yatırımcı gelmeye başladı

Başvuran adaylar İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

18 yaşını tamamlamış olmak

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayacak.

Editör: Merve Kayış