Erdem Çenesiz “Faiz artırma kararının reel sektöre etkilerini değerlendirirsek, ihracatçı için kur rekabet açsından önemli. Bir gün gelecek kur ile rekabete ihtiyacımız olmayacak ama o gün gelene kadar bizim kur dengemizi ihracatçının yanında ithal ikamesi ürünlerin üretilmesi yanında kullanmamız daha doğru. Ülke olarak belli bir öz sermayemizi oluşturana kadar cari fazla verene kadar devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sektörün yatırımlarının amacına ulaşması için kur politikasının ihracatçının yanında olması gerekir ” diye konuştu

Ülkemizin geleceği olduğu gibi şirketlerin de geleceği için, ihracatın zaruri olduğunu vurgulayan Erdem Çenesiz “Yavaşlayan dünyada ihracatımızı artırmak için ihracat pazarlarını çeşitlendirmeliyiz” diye konuştu. Seramik sektöründe ihracatın 2024 yılını 2023 yılından %10 artış hedeflendiğini belirten Çenesiz, “ISVEA açısından bakıldığında 2024 ihracatımızı 2023 yılına göre  % 25 - 30 arttırabileceğimizi öngörüyoruz” dedi.

Chery ARRIZO 8 PHEV Türkiye görücüsüne hazır Chery ARRIZO 8 PHEV Türkiye görücüsüne hazır

“Türkiye artık ucuz bir ülke değil bu sebeple rekabet alanımızı ürünün fiyatından uzaklaştırıp tasarım, kalite ve daha iyi servis vermeye kaydırmak zorundayız” diyen Çenesiz, enflasyon ile mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikasının gereği olarak üreticilerin finansmana ulaşımında daralma olabileceğini, bu yüzden kaynaklarını eskiye oranla çok daha dikkatli kullanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Döviz Kurunun Yurt İçi Üretici fiyat endeksine (Yi-ÜFE) paralel artmaması durumunda uluslararası rekabet gücümüzün zayıflayacağını söyleyen Çenesiz, “Kısa vadede bu durum tolere edilebilir, ancak yapışkan enflasyon etkisinden kurtulduktan sonra ihracatımızın marka ve imaj gücü artıncaya kadar geçen sürede rekabetçi kur uygulamasının ara çözüm olarak değerlendirilmesi gerekir” dedi.

Editör: Merve Kayış