Tokat'a düzenlediği konferans öncesi Çorum'a da uğrayan Ünlü, Suheyb-i Rûmî ve Ubeydullâh el-Ğâzî Radıyallâhu Anhumâ, Sahâbe-i kirâmdan Amr ibnü Ma'dî kerebi Radıyallâhu Teâlâ Anh ve Yûsuf Bahrî Efendi’nin kabrine giderek dua etti.

Filistin'in kurtuluşu içinde dua ettiği belirtilen Cübbeli Ahmet Hoca’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Tokat’a sohbet için gittiğinden dolayı Çorum’a geri dönmek zor olur diye düşündüğünden ziyaretleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

Çorum’da sahâbe-i kirâmdan Suheyb-i Rûmî ve Ubeydullâh el-Ğâzî Radıyallâhu Anhumâ adına paylaşımda bulunularak, “Bu yüce sahâbîler, Kıbrıs'ta medfûn bulunan Hala Sultân lakablı Ümmü Harâm Radıyallâhu Anhâ'nın, Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem Efendimiz’den rivâyet ettiği: “Kayser'in şehri(Kostantîniyye)'nin fethi için ğazâya çıkan ilk ordu bağışlanmıştır.” (el-Buhârî, es-Sahîh, rakam:2924) hadîs-i şerîfinin müjdesine nâil olmak için yola çıkmışlar, daha sonra o güzergâhta bulunan Çorum’a vardıklarında bazısı hastalıklar sebebiyle bazısı da kâfirlerin saldırıları ile şehîd olmuşlardır.Allâh-u Teâlâ, makâmlarını âlî eylesin, bizleri de şefaatlerine nâil eylesin. Âmîn!” ifadelerine yer verildi.

BU KABR-İ ŞERÎF ZİYÂRETİNDE ÇOK DUÂLAR HÂSIL OLDU

Sahâbe-i kirâmdan Amr ibnü Ma'dî kerebi Radıyallâhu Teâlâ Anh ziyareti için yapılan paylaşımda ise,

“Bu kabr-i şerîf ziyâretinde çok duâlar hâsıl oldu, sekînet nâzil oldu ve kabûl eseri zâhir oldu.Bu yüce sahâbî de yine İstanbul’un fethi için yola çıkanlardan idi. Kendisi pehlivanlığı ve kuvvetiyle ma'rûf ve meşhûr idi, kuvvet ve tasarrufundan tefâül ile Allâh-u Teâlâ’nın Filistin’de Müslümanları kuvvetlendirmesi, ğazâda Ğazze’ye yardım etmesi ve Siyonistlerin devletlerinin bir an önce izâlesi için çok duâlar nasîb oldu.Cübbeli Ahmet Hoca, Çorum’da bulunan sahâbe-i kirâmın kabirlerini yıllardır ziyâret etmek için can atıyordu velâkin takdîr bugüneymiş.

“Mobil Çözüm Merkezi” hizmette “Mobil Çözüm Merkezi” hizmette

DEVLETİMİZ MÜSLÜMANLARA SAHİP ÇIKACAK

Tokat’a sohbet için gittiğinden dolayı Çorum’a geri dönmek zor olur diye düşündüğünden acaba Çorum’da bulunan sahâbe kabirleri makâm mıdır, kabir midir diye rivâyetler muhtelif olduğu için gideyim mi gitmeyeyim mi şeklinde bir tereddüt geçirince Kur’ân istihâresi yaptığında el-Enfâl Sûresi'nin “Siz onları öldürmediniz velâkin Allah onları öldürdü. Habîbim! Attığın zaman sen atmadın velâkin Allah attı.” (el-Enfal Sûresi: 17) âyet-i kerîmeleri zuhûr edince burada ma'nevî bir sır olduğunu, bu mübâreklerin ziyâretlerinde Ğazze’nin kurtuluşu için ve Müslümanlara fetih nasîb olması için yapılacak duâların kabûl edileceğine dâir tefâülde bulundu.

Bu niyetle bu zâtları ziyâret etti ve yapılan duâlarda gerçekten rûhâniyetlerin hazır olduğu ve İslâm’a yardım için sebepler halk edileceğine dâir işâretler belirdi ve ziyâretlerden bir saat sonra Devlet Bey’in açıklaması ve Dış İşleri Bakanımız Hakan Fidan Beyefendi’nin “Biz Ğazze’deki Müslümanların soykırıma uğramasına müsaade etmeyeceğiz." şeklindeki beyânı vâkî olunca bu da ayrı bir tefâül olarak devletimizin oradaki mazlûm Müslümanlara sâhip çıkacağı ve yardım edeceği husûsunda Yahûdîye ta'vîz vermeyeceği anlaşılmış oldu.Allâh-u Teâlâ, bu yüce sahâbenin cihâdları ve şehâdetleri hürmetine ve bu vatan topraklarımızda döktükleri kanlar bereketine vatanlarımızı ve İslâm vatanlarını işgallerden ve her türlü tehlikelerden masûn-u mahfûz eylesin, özellikle Ğazze ehline yardım eylesin, bir an önce kurtuluşlarını müyesser eylesin ve onlara da bizlere de vatanlarımızda dînimizi güven içerisinde yaşama imkânları nasîb eylesin ve bu İslâmî hürriyetimizi günbegün müzdâd eylesin. Âmîn!” açıklamalarında bulunuldu.