Vali Dağlı, “Topraklarında binlerce yıl boyunca bir çok kültürü ve yerleşimi barındıran kadim medeniyetler şehri Çorumumuz, Cumhuriyet dönemi ile birlikte 20 Nisan 1924 tarihinde il statüsüne kavuşmuştur. 
Çorum’un il oluşunun 100. Yılını kutluyor, Çorumlu hemşehrilerimin nice yıllar boyunca bu aziz topraklarda huzurla, sağlıkla ve bereketle hayat sürmelerini temenni ediyorum” dedi.
TARİHSEL BİLGİ:
Ankara Meydan Savaşı'ndan sonra Osmanlı birliğini sağlayan Çelebi Mehmet, oğlu (1413) II. Murat'ı Amasya'ya vali yapmıştır. Bu dönemde Çorum sancağı Amasya'ya bağlıdır. Çorum, Cumhuriyet dönemi ile birlikte, 20 Nisan 1924 tarihinde ilk kez kent statüsüne kavuşmuştur.
Topraklarında 7.000 yıl boyunca birçok kültürü ve yerleşimi barındıran, her dönemde tarih sahnesinde rol alan İlimiz Çorum, gerek yollar üzerindeki merkezi konumu, gerekse her köşesindeki farklı coğrafik özellikleri ile tarihin ilk dönemlerinden itibaren kadim bir yerleşim merkezi olmuştur.
11. yüzyılın ortalarından sonra Çorum ve havalisi Türk hâkimiyetine girmiştir. Çorum ve çevresi uzun yıllar Danişmendlilerin hâkimiyetinde kalmış, 1398 yılında Osmanlı idaresine girmiştir.
Çorum, Osmanlı idaresi döneminde nüfus, fiziki yapı ve ekonomik yönden gelişmiş, 1456 yılında idari kademedeki yeri vilayet (Osmanlı döneminde nahiye) olarak belirtilmiştir. 1836’da ise sancak statüsüne yükseltilmiştir.
Kadim medeniyetler şehri Çorum, Cumhuriyet dönemi ile birlikte 20 Nisan 1924 tarihinde ilk kez il statüsüne kavuşmuştur.

Cemil Çiçek: Yüzde yüz mutabakat olmadan yeni Anayasa imkansız Cemil Çiçek: Yüzde yüz mutabakat olmadan yeni Anayasa imkansız

Editör: Merve Kayış