2023 yılında il genelinde polikliniklere başvuran (diş dahil) hastalara yapılan muayene sayısı 2.429.978, Acil Servise başvuran hastalara yapılan muayene sayısı 1.103.185 olmak üzere toplam 3.533.163 ayaktan hasta muayenesi yapıldığı açıklandı.
2022 yılı ile karşılaştırıldığında hasta başvurularında % 17,48 artış görüldü.
İl Sağlık Müdürlüğü, 2023 faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi:
“Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı olarak 2023 yılı içerisinde 14 hastane, 1 ADSM olmak üzere toplam 15 sağlık tesisimizde verilen hizmetler incelendiğinde;
İl genelinde polikliniklere başvuran (diş dahil) hastalarımıza yapılan muayene sayısı 2.429.978, Acil Servise başvuran hastalara yapılan muayene sayısı 1.103.185 olmak üzere toplam 3.533.163 ayaktan hasta muayenesi yapılmış olup 2022 yılı ile karşılaştırıldığında hasta başvurularında % 17,48 artış görülmektedir.
2.429.978 ayaktan muayene sayısı incelendiğinde günlük ortalama 9.605 (253 iş gününe göre) muayene gerçekleştirilmiştir.
1.103.185 acil servis muayene sayısı incelendiğinde günlük ortalama 3.022 acil servis muayene gerçekleştirilmiştir.
Sağlık tesislerimizde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde 80 ünit ile hizmet verilmektedir. 2023 yılı içerisinde toplam 258.736 hastaya hizmet verilmiş olup, hasta başvurularında 2022 yılına göre %3,64 oranında artış yaşanmıştır.
Sağlık tesislerimizde yoğun bakımlar dahil olmak üzere toplam 1.455 hasta yatağı mevcut olup, yıl içerisinde 65.378 hastaya yatarak tedavi sağlanmıştır. 2022 yılı ile karşılaştırıldığında % 9,56 oranında artış olmuştur. 

1 YILDA 60.581 AMELİYAT YAPILDI
Sağlık tesislerimizde toplam 197 adet yoğun bakım (erişkin yoğun bakım:159, çocuk yoğun bakım:10, yenidoğan yoğun bakım:28 yatak) yatağı bulunmakta olup, yıl içerisinde 13.890 hastaya hizmet verilmiştir, 2022 yılına göre yatan hasta sayısında %13,62 oranında artış olmuştur.
Sağlık tesislerimizde toplam 48 adet ameliyathane oda sayısı mevcuttur. 2023 yılı içerisinde toplam 60.581 ameliyat yapılmış, 2022 yılı toplam ameliyat sayısına göre %8 oranında artış yaşanmıştır.
60.581 ameliyat incelendiğinde; A+B+C+D+E grubu: 33.871, günübirlik (D+E+Diğer): 26.722 ameliyat yapılmıştır.

Sağlık tesislerinde yıl içerisinde 1.223 normal doğum, 1.777 sezeryan doğum olmak üzere toplam 3000 doğum eylemi gerçekleşmiştir. Toplam doğum içinde primer sezeryan oranı: % 24,3 tür.
Akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ve gerekli diğer tıbbi durumlarda diyaliz tedavi yöntemlerinin uygulandığı merkezlerin, hasta sayısındaki artışa bağlı olarak hemodiyaliz cihaz artırımları yapılmaktadır. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde Covid-19 Pandemisi mücbir sebep olması nedeniyle tatil diyalizi uygulaması yıl boyu devam etmiştir.
Sağlık tesislerimizde 93+9 (yedek cihaz) diyaliz cihazı ile 346 hastaya 50.914 hemodiyaliz hizmeti verilmiştir. Ayrıca Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 62 hastaya periton diyaliz hizmeti verilmiştir.
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde ev hemodiyalizi uygulaması faaliyete geçmiş olup, bu yönde talep olan hastalar için gerekli izinler alınmış ve eğitim çalışmaları tamamlanmış olan 9 hastanın evinde diyaliz tedavisi alması sağlanmıştır.
Sağlık tesislerimizde bulunan 4 adet sigara bırakma polikliniğinde (Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi (2 poliklinik) Sungurlu Devlet Hastanesi) yıl içerisinde 1.524 hasta hizmet almıştır.
Sağlık tesislerimizde;
Endoskopi hizmetlerinde; yıl içerisinde toplam 8820 endoskopi işlemi,
Kolonoskopi hizmetlerinde; yıl içerisinde toplam 5223 kolonoskopi işlemi,
ERCP hizmetlerinde; yıl içerisinde toplam 561 ERCP işlemi yapılmıştır.
Sağlık tesislerimizde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) hizmetlerinde; yıl içerisinde 90.008 FTR işlemi yapılmıştır. 

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezinde akupunktur, kupa, fitoterapi, proloterapi, mezoterapi ve homeopati uygulamaları yapılmaktadır. 2023 yılı içerisinde 183 kişi hizmet almıştır.

ERİŞKİN ARINDIRMA MERKEZİ
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı hizmet veren 15 yataklı Erişkin Arındırma Merkezinde 2023 yılında 1687 hastaya poliklinik hizmeti vermiş olup, 183 hasta yatışı yapılmıştır.
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Yataklı Arındırma Merkezi bünyesinde ayakta Bahar Merkezinin açılması çalışmalarımız devam etmektedir.

ONKOLOJİ TANI TEDAVİ MERKEZİ
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi Kurulması ön izni Bakanlığımızdan alınmış olup, Bakanlığımızca Pet-Ct ve Radyoterapi, Linac Cihazı tahsisi yapılmıştır. İlgili merkezin inşaatı tamamlanmış olup, SPECT-BT ve PET-BT Cihazları Bakanlığımızdan yapılan talep doğrultusunda LINAC (Lineer Akseleratör Doğrusal Hızlandırıcı) ve PET-CT taşınmış olup kuruluşu gerçekleştirilmiş revizyonu tamamlanarak kalibrasyon işlemlerine başlanmıştır. 2024 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır.

PALYATİF BAKIM MERKEZİ
Yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda, ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişilere ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyet göstermek üzere palyatif bakım merkezlerimiz hizmet vermektedir.
 

KALP MERKEZİ ve KARDİYAK REHABİLİTASYON
Kardiyak Rehabilitasyon; kalp damar hastalığı olan kişilerin fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırmak, kalp damarlarını güçlendirmek amacıyla uygulanan multidisipliner bir programdır. 2016 Şubat ayından itibaren Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren ünitemizde donanımlı altyapısı ile 2023 yılında 253 hastaya hizmet verilmiştir.     
2023 yılında 618 hastaya Periferik Arteriyal Damar Girişimi yapılmıştır. 2023 yılında toplam 4.433 hastaya koroner anjiyografi, 1.836 hastaya stent takılması, 181 hastaya Koroner Bypass, 41 hastaya Kalp Kapak Ameliyatı, 153 hastaya Aort cerrahisi ve 137 hastaya Eletrofizyoloji (EPS) uygulaması yapılmıştır. Bu işlem için çevre illerden de kliniğimize hasta gelmektedir.
Kalbin ritim ve iletim sisteminin bozulması, kalbin yeterli elektriksel uyarıyı oluşturamaması ve/veya tüm kalp dokusuna yeterli şekilde ulaştıramaması durumunda, kalp pili ile yeterli elektriksel uyarıyı oluşturmak gerekmektedir. 2023 yılı içerisinde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 133 hastaya kalıcı kalp pili takılmış veya takılı piller yenisi ile değiştirilmiştir.”

Editör: Merve Kayış