Yayınlanan rapora göre 2023 İlimizde Merkez ve İlçeleri dâhil olmak üzere toplamda 430 civarında endüstri tesisi bulunduğu belirtildi.

2023 yılı içerisinde 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde 579 adet denetim gerçekleştirilip, yapılan denetimler neticesinde 94 adet idari yaptırım kararı ile toplamda 5 Milyon 175 bin 729,00 TL idari para cezası uygulandığı vurgulandı.

Çorum’da atıkların mevzuata uygun olarak depolanması ve bertaraf edilmesi hususunda denetimler yapıldığı ve  2023 yılı içerisinde atık bertarafını mevzuata uygun olarak yapmayan gerçek ve tüzel kişilere 1 Milyon 469 bin 439,00 TL idari para cezası uygulandığına dikkat çekildi.

Evsel ve endüstriyel atıksuların alıcı ortama deşarj edilmesi hususunda yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklara istinaden 2023 yılı içerisinde toplam 1 Milyon 473 Bin 223,00 TL idari para cezası uygulandı.

TEMEL SEVİYE SIFIR ATIK BELGESİ VERİLMEYE BAŞLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü’nce

Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığımız himayesinde ve Bakanlığımızca kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun kaynağında azaltılması amacıyla yürütülmekte olan Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, Belediyeler ve diğer işletmelere 2021 yılında  Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verilmeye başlanmış olup toplamda 1291 adet belge düzenlenmiştir.

TEKNOFEST'te Görsel Tasarım Ödülü kazandılar TEKNOFEST'te Görsel Tasarım Ödülü kazandılar

Motor yağı değişimi yapan işletmelere 2021 yılı içerisinde Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi verilmeye başlanmış, toplamda 431 adet belge düzenlenmiş olup belgelendirme işlemleri devam etmektedir.

2023 yılı içerisinde İlimiz merkezde merkezi sistem kömür ile ısınan apartman ve iş merkezlerinin doğalgazlı yakıt sistemine geçiş işlemleri tamamlanmış olup, özellikle kömür kaynaklı Kükürtdioksit (SO2) kirliliği parametresinde önemli bir iyileşme kaydedilmiştir. Konu ile ilgili denetimler 2023-2024 ısınma döneminde de devam etmekte olup, 2023 yılında yapılan tespitler (kaçak kömür tespiti vb.) ve alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre 3 adet gerçek ve tüzel kömür firmalarına toplam; 200 Bin 964,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

İşyerleri ve eğlence yerlerinden kaynaklı gürültünün önlenmesi amacıyla denetim planlaması dâhilinde denetimler yapılmaktadır. 2023 yılı içerisinde gürültü mevzuatı çerçevesinde yapılan denetimlerde 4 Bin 839,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.Müdürlüğümüzce yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak, korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir hava ve su bırakabilmek için gayret edilmektedir.” Denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

2023 YILI ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NCE ÇALIŞMALAR YAPILDI

ÇED Yönetmeliği’nin seçme eleme kriterlerine tabi projelerini inceleyip değerlendirmek ve bu projelerle ilgili olarak “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” belgesini vermek,

ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, yeni başvuruların e-ÇED sistemi üzerinden yapılmasını sağlamak, 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve proje ile ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak,

Geçici faaliyet belgesi ve çevre izin/çevre izin ve lisansı başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak, uygun bulunması durumunda geçici faaliyet belgesi, çevre izin/çevre izin ve lisansı belgesi düzenlemek, gerekli durumlarda belgeyi iptal etmek,

Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak Şube Müdürlüğümüzün görevleri arasındadır.

72 BİN 614 ADET ARACA EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM RAPORU DÜZENLENDİ

Bu kapsamda, 2023 yılında Çorum’da 56 projeye Çed Gerekli Değildir Kararı, 2 projeye Bakanlığımız tarafından ÇED Olumlu Kararı, 87 adet projeye Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsam dışı kararı, 15 işletmeye Geçici faaliyet Belgesi, 49 işletmeye Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmiş olup, 7 adet ölçüm istasyonunun Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi sürelerinin sona ermesi nedeniyle yenilenmiştir.

İl Müdürlüğümüzce Çorum Merkez ve İlçelerinde 20 adet istasyona ve 1 adet mobil istasyona Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetkisi verilmiş olup, faaliyetlerini sürdürmektedir.

 Yetki verilen 21 adet istasyon ve 1 adet mobil istasyon aracılığı ile 2023 yılında İlimizde 72 bin 614 adet araca egzoz gazı emisyon ölçüm raporu düzenlenmiştir.

Ayrıca Proje Tanıtım Dosyasında yer alan taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda izleme ve kontrol çalışmaları yapılmaktadır. Müdürlüğümüzce ÇED yönetmeliği dışında olan işletmelerde de denetimler yapılmaktadır.

2023 YILI YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NCE ÇALIŞMALAR YAPILDI

Çorum’da 4708 sayılı Yapı Denetim hakkında kanun kapsamında faaliyet gösteren 10 adet Yapı Denetim Firması ve Bakanlık tarafından akredite edilmiş 5 adet beton yapı laboratuvarı bulunduğu ve İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde 4708 sayılı Yapı Denetim hakkında kanun kapsamında Yapı Denetim Firmalarına yönelik olarak 21 büro 65 şantiye denetimi, Yapı laboratuvarına 15 adet denetim, PGD kapsamında 83 adet hazır beton numunesi alımı ve 74 adet Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) kapsamında yapı malzemelerinin denetimi yapıldığına dikkat çekildi.

30.12.2023 tarihi itibari ile Çorum  dâhilinde 51 Denetçi, 87 Yardımcı Kontrol Elemanı, faal olan Yapı Denetim Kuruluşlarında istihdam edildiği, 30.12.2023 tarihi itibari ile ilimiz dâhilinde 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi inşaatların durumu aktif iş sayısı 6813 aktif denetlenen alanın 1.399.496 metrekare olduğu vurgulandı.

2023 yılı içerisinde Çorum’da  286 başvuru için Yapı Müteahhidi Belge Numarası verilmiştir. Kayıt altına alınan bu müteahhitlerin 160 adet Geçici, 32 Şahıs firması, 10 Anonim şirket, 76 Limited şirket, 8 adet İş ortaklığı şeklindedir.

 2023 YILINDA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NCE YAPILAN ÇALIŞMALAR

2023 yılında İl Müdürlüğünce (Milli Emlak Müdürlüğü ve 13 İlçe milli Emlak Şefliği) 282 adet taşınmazın

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve 4706 ve 6292 sayılı Kanun hükümlerine göre satışı gerçekleştirildi. Bu satış işlemlerinden toplam 68 milyon 979 Bin 706,00 TL. gelir elde edildi.

2023 yılında İl Müdürlüğünce (Milli Emlak Müdürlüğü) 100 adet taşınmaz malın İlçelerde ise 76 adet taşınmazın kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis işlemi gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

2023 yılında Çorum merkez ve ilçelerinde toplam 246 adet taşınmazın kiralama işlemi yapılmış olup 2023 yılı öncesinde devam eden kiralamalarla birlikte toplam 4. 932.301,01 TL. kira geliri elde edildi.

2023 yılında 7200 adet taşınmazın tespiti işlemi yapılarak toplam 2.396.955,83 TL Ecrimisil geliri elde edilmiştir.

2023 yılında toplam 398.906,00 TL irtifak hakkı geliri elde edilmiş olup yatırım teşvik kapsamında yapılması düşünülen irtifak hakkı işlemleri devam etmektedir.”