Düzenlenen toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak’ın açılış konuşması sonrası asansör mevzuatı hakkında bilgi verildi.

Asansörlerde her ay yapılması gereken bakım çalışmaları sırasında gerekli kontrol ve ayarlamaların yapılarak, gerekli güvenlik tedbirlerin alınması, periyodik kontrol zamanı (Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında, bir önceki periyodik kontrol tarihinden 1 yıl sonra) gelmiş asansörlerin periyodik kontrollerinin ivedilikle yaptırılması istendi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Valilik Personeli ile Bayramlaştı: İşte Detaylar Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Valilik Personeli ile Bayramlaştı: İşte Detaylar

Bilgi etiketi kırmızı renkli olan asansörlerin bina sorumlularınca kapatılarak kullanımına izin verilmemesi, tespit edilen uygunsuzlukların takip kontrol süreci içerisinde (en fazla 60 gün), bilgi etiketi sarı renkli olan asansörlerde tespit edilen uygunsuzlukların takip kontrol süreci içerisinde (en fazla 120 gün) ivedilikle düzeltilmesi ve A tipi muayene kuruluşunun takip kontrolüne çağırılması, bu süre sonunda düzeltilmeyen asansörlerin ilgili idareler olan belediye/il özel idarelerince mühürlenmesi ve eksiklikler giderilene kadar (onarım, düzeltme) bina sorumlularınca kapatılması/kullandırtılmamasına dikkat çekildi.

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında “TSE Hizmet Yeterlik Belgesi” bulunan bir yetkili servis (bakım firması) ile bakım sözleşmesi imzalanması ve aylık bakımların düzenli olarak yapılmasının önemle vurgulanan toplantıda bakım sözleşmesi yapıldıktan sonra asansör monte eden veya onun yetkili servisi, binadaki/yapıdaki asansör sayısı dikkate alınarak bina sorumlusunun belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda yılda en az bir defa eğitim verdirilmesi, eğitim alan kişi/kişilerin değişmesi halinde yeni kişi/kişilere eğitim verilmesinin sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumun ortaya çıkması durumunda yetkili servis tarafından müdahale edilene kadar bina sorumlusunca gerekli güvenlik tedbirinin alınması ve meydana gelecek bir kaza sonrasında periyodik kontrolün tekrar edilmesi, konuları anlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Çorum merkez ve ilçelerinde ilgili idareler (Belediyeler veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel idareleri) ile protokol imzalamak suretiyle asansör yıllık periyodik muayenelerini yapan A Tipi Muayene Kuruluşu MSC (MSC Uluslararası Belgelendirme Teknik Kontrol ve Özel Eğitim Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi) Çorum Şubesi Teknik Yöneticisi ile yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir diğer A Tipi Muayene Kuruluşu olan Makine Mühendisleri Odası Çorum Şubesi Muayene Hizmetleri Müdürü tarafından Asansörlerde Güvenlik Önlemleri konulu sunum anlatıldı.

                                          

Editör: Merve Kayış