Esas Sosyal Yatırım Programları’nın Kurumsal Destekçileri arasına 9 yeni kurum katıldı. 21 farklı sektörde faaliyet gösteren 40 şirket, genç istihdamında fırsat eşitliği için el ele verdi.İSTANBUL (İGFA) - Esas Sosyal’in geliştirdiği Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım ve Mezun Programları etrafında sivil toplum kuruluşları, Kurumsal Destekçiler, insan kaynakları profesyonelleri, eğitmenler, mentorlar ve mezunlardan oluşan 4 bin kişiyi aşkın geniş ekosistem, gençleri fırsat eşitliği ile buluşturuyor.

Esas Sosyal’in özgün bir özel sektör ve sivil toplum iş birliği modeli olarak 2019 yılında başlattığı Kurumsal Destek Programı ile ekosisteme katılan kurumlar, “genç istihdamında fırsat eşitliği” misyonu etrafında güçlerini birleştiriyor. Şimdiye kadar yalnızca Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı Kurumsal Destekçiler tarafından desteklenirken bu yıl Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı için de Kurumsal Destek modeli başlatıldı.    

Böylelikle Esas Sosyal programlarının etkisi, harekete geçirdiği ekosistemdeki kişi ve kurumların gençlere olan inançları ve destekleri sayesinde daha da güçleniyor.

Kurumsal Destekçiler; Esas Holding ile birlikte İlk Fırsat Programı kapsamında STK’larda çalışan yeni mezun gençlerin maaşlarını karşılarken, İngilizce Fırsatım Programı’nda ise üniversite öğrencilerinin İngilizce dil eğitimi bedellerini üstleniyor. Ayrıca Kurumsal Destekçiler yöneticileriyle mentorluk, prova mülakat ve çeşitli etkinliklere destek olarak programlarda yer alan katılımcıların kişisel ağlarını ve vizyonlarını geliştirmelerine de katkı sağlıyor. Sayıları 500’ü aşan gönüllü profesyoneller ise kolektif etkinin gücünü daha da artıyor.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, öncelikle gençlere akranları ile aynı fırsatlara kavuşmaları için imkân sağlama yolculuğumuzda yanımızda olan tüm kurumsal destekçilerimize ve ekosistem paydaşlarımıza teşekkür etti. 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı için de Kurumsal Destek modeli başlattıklarına dikkati çeken Sabancı Kamışlı, "Gençler; istihdama geçerken cesaretlendirilmek ve fark edilmek istiyorlar. Bu yüzden Kurumsal Destek Programı’ndaki amaçlarımızdan biri de işveren tarafında farkındalık oluşturmaktı. Çünkü toplumsal fayda yaratmak için güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Her bir adımımızı sürdürülebilir, ölçülebilir bir sosyal etki yaratma gayesiyle atıyoruz. Bu anlayışla attığımız her adım beraberinde sosyal faydayı getiriyor. Biz Esas Sosyal Ekosistemi’nin katkılarıyla bir fayda mekanizması yaratmayı önemsiyoruz. Bu yaklaşımla, Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programımızın Kurumsal Destekçilerinin bursiyerleri, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım katılımcısı olarak ekosistemimize dâhil oluyor. Bunun yanı sıra Kurumsal Destekçilerimizin yöneticileri gençlere mentorluk desteği verebiliyor, prova mülakatlara katılabiliyor. Böylece fırsat eşitliği yaratma yolculuğumuzda birçok kurum ve kişiyi bir araya getirdiğimiz ekosistemimiz birbirini besleyerek büyüyor ve gelişiyor. Aramıza bu yıl katılan Kurumsal Destekçilerimize tekrar “Hoş geldiniz” diyor, genç istihdamında fırsat eşitliği sağlama bilincinin tüm kurumların insan kaynakları politikalarında yer almasını diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: igf