Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitim seminerine Alaca'dan da katılım oldu. 

Yetişkin Eğitimi Eğiticileri İçin Dijital Yetenekler Semineri'ne Alaca'dan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nihat Haluk Uğraş, 2 idareci, 16 usta öğretici ve Alaca İtimat Sürücü Kursu Sahipleri Mustafa Tosuncu ile Vedat Mutlu katıldı. 
Hitit Üniversitesi tarafından yürütülen “Digital Skills Development for 21st Century Adult Education Trainers (21. Yüzyıl Yetişkin Eğiticilerinin Eğitimi İçin Dijital Beceri Geliştirme)” adı Projenin yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Yetişkin Eğitimi Eğiticileri İçin Dijital Yetenekler Semineri Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 
AB’nin iş dünyasında dijital yeteneklerin artırılması ve geçmiş deneyimlerin tanınması konusunda çalışmaları ve destekleri bulunuyor. Ayrıca teknoloji ve dijital gelişime uyum sağlayamayan yetişkinler için de yaşam boyu öğrenme kapsamında çok sayıda çalışması ve teşvikleri bulunuyor. 
Proje, bilgi ve iletişim teknolojileri (Information and Communications Technology -ICT) kapsamında ve özellikle eğitim dünyasında görev yapan yetişkin eğiticilerinin, dijital dünyaya olan uyumunu artırmak ve eğitimlerinde teknoloji desteğini sağlayabilmek amacıyla, eğiticilerin eğitimi üzerine hazırlandı. Diğer bir ifadeyle eğiticilerin eğitiminde dijital okur yazarlık ana tema olarak dikkate alınmış ve böylece, eğiticilerin dijital yetenekleri öğrendiği, dijital öğrenme platformlarını kullanabildiği, mobil yazılımları kullanabildikleri, kendileri için yararlı programlardan fayda sağlayabilecekleri bir eğitim projesi haline getirildi. 
Bu kapsamda Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün yanı sıra Norveç ve Avusturya’da bulunan ortakları ile 2019 yılında başlayan projenin beklenen çıktıları;
Dijital okur yazarlık gereklilik raporu,
Yetişkin eğitici eğitiminde dijital beceri öğrenme çıktıları,
Online öğrenme platformunun hazırlanması ve dijital becerin geliştirilmesi Eğitim ve teknik yazılımlar için mobil uygulamalar, 
Faydalı yazılımların öğretilmesi olarak sıralandı. Seminer sonrasında katılımcılara katılım belgesi verildi.

Gözden kaçırmayın

Alaca'da 19 Mayıs'a görkemli kutlama Alaca'da 19 Mayıs'a görkemli kutlama

(Arap Kurt)