Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, Şehitlik Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapıldı. Yönetmeliğe eklenen 'yedek astsubay' terimi ve diğer yeni düzenlemeler, şehitlik mertebesine ilişkin tanımları ve süreçleri daha net bir şekilde belirliyor. Bu değişiklikler, şehitlik mertebesine hak kazananların daha adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Şehitlik Yönetmeliği'nde önemli değişiklikleri içeren bir düzenleme yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, Şehitlik Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapıldı.

Bu düzenlemeyle, 3 Ocak 2016 tarih ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanarak yürürlüğe giren mevcut yönetmeliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasına 'yedek subay' ifadesinin ardından 'yedek astsubay' terimi eklendi.  Ayrıca, aynı fıkrada yer alan ve daha önce 've (d)' olarak belirtilen ifade, 'd) ve (e)' olarak değiştirilerek yeniden düzenlendi. 11 Ocak 1983 tarihli ve 2780 sayılı Kanun'un ikinci maddesinde belirtilen durumlar neticesinde hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi. Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine de 'yedek subay' ifadesinin hemen ardından 'yedek astsubay' terimi dahil edildi. Son olarak, on altıncı maddenin birinci fıkrasında 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilerek güncellendi.

Bu değişikliklerle, şehitlik mertebesine ilişkin düzenlemelerdeki detaylar ve tanımlamalar daha da netleştirildi.

Şehitlik Yönetmeliği'nde yapılan bu önemli değişiklikler, şehitlik mertebesine hak kazananların daha adil ve net bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, bu kutsal mertebeye layık görülenlerin haklarını koruyacak. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler, yönetmeliğin güncel ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi ve tanımların netleştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu değişikliklerle birlikte, şehitlik mertebesi konusunda daha kapsamlı ve adil bir sistem oluşturulmuş olacak.

Bursa'da, uluslararası öğrenciler piknikte buluştu Bursa'da, uluslararası öğrenciler piknikte buluştu

Kaynak: igf