Zalime asla boyun eğmemeyi, dünya nimetlerini hakça bölüşmeyi, var olan ömrümüzde hakça yaşamayı bizlere hatırlatan Muharrem ayındayız. 
Ehlibeyt ve tüm mazlumlar için tutulacak olan ‘yas-ı matem’ oruçlarının hak katında kabul olmasını diliyoruz.

Dünya Türk Birliğinden "Kıbrısa Ayşe Tatile çıkalı 50 yıl oldu!" Dünya Türk Birliğinden "Kıbrısa Ayşe Tatile çıkalı 50 yıl oldu!"

***
Hak ile batılın, 
Doğru ile eğrinin,
Mazlum ile zalimin kavgasıdır KERBELA

***
MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?
Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türedi. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamında. Muharrem kelimesi aynı zamanda “kutsal olan, saygı duyulan” anlamına geliyor.
Muharrem Ayı’nda tutulan orucun nedeni, Ehlibeyt’in çektiği çilelerin yasını tutmaktır. Bu ayda ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar da toplum dayanışması açısından örnek teşkil etmektedir.
680 yılı Muharrem Ayı’nda Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin şehit edilmiştir.
Kerbela olayı bir vahşettir. Burada ölen ve öldüren aynı dinin insanlarıdır. Kardeş kavgasının acısı her zaman daha derinden hissedilmiştir. Bugün de ülkemizde ve bölgemizde kardeş kavgaları yaşanmaktadır. Mazlum ve zalimin savaşı günümüzde de sürmektedir. Kardeş kavgasının yaşanmadığı, yoksulların gözetildiği, bolluk ve bereketin hakim olduğu bir ülkede ve dünyada yaşama özlemimizi Muharrem Ayı nedeniyle çok daha sesli dile getiriyoruz. Bu ay tüm insanların birbirine yakınlaştığı, zulme karşı mazlumun yanında yer aldığı, gönülden dağıtıp, paylaşmanın huzuruna erdiği çok özel bir aydır.
İslam tarihinde dönüm noktası sayılabilecek olayların yaşandığı önemli bir ay olan Muharrem Ayı, içerisinde paylaşmanın, şükretmenin, bir arada olmanın, bereketin adı olan Aşure Günü'nün ilahi bereket ve feyzinin yanı sıra, zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluktan ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi hüznünü de barındırmaktadır.
7 Temmuz 2024 Pazar günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.
Muharrem ayının onuncu günü “Aşure” diye adlandırılır. Muharrem ayında Hicret ve Kerbela gibi İslam dünyasında ortak duyguları ve anlamları taşıyan Muharrem Ayı'nda dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi olan aşureler de paylaşılır.
Muharrem Ayı'nın tüm insanlığımıza sağlık, barış, adalet ve kardeşlik getirmesini, tutulan Yas-ı Matem oruçlarının ve yapılan ibadetlerin Hak katında kabul olmasını diliyoruz…

Editör: Hacı Odabaş