Toplantıda Kargı Çeltik Komisyonu Başkanlığınca Kesik Su Uygulaması, Çeltik Ekim Beyanlarının Verilme Sürelerinin uzatılması gibi konuları ile ilgili kararlar alındı. 
Komisyon tarafından alınan kararlar şöyle:

“3039 sayılı yasanın 3. Maddesi 2. Bendi gereğince çeltik ekimi yapılan sahalarda kesik su uygulamasına 01.07.2024 tarihinden itibaren başlanmasına, her bölgenin karşılarında yazılı günlerde kesim su uygulayarak, çeltikleri 48 saat susuz bırakmalarına, kesik su uygulamasına riayet etmeyerek tarlasını susuz bırakmayanlar ve bu maksatlarla suyu kesilen ana arkların suyunu açma teşebbüsünde bulunanlara 3039 sayılı kanun 5728 sayılı kanunla değişik 22. Maddesi gereğince 25/11/2023 tarih ve 32380 sayılı resmi gazete yayımlanan 474 sıra sayılı vergi usul kanun genel tebliğindeki yeniden değerlendirme oranı olan yüzde 58,46’lık artış oranı da dikkate alınarak 2.513 TL tutarında idari para cezası verileceğinin ve tekrarında bunları yapanların sularının büsbütün kesileceğinin bilinmesine, 

Kargı’daki orman yangını kontrol altına alındı Kargı’daki orman yangını kontrol altına alındı

Kesik su uygulamasının ilçe merkezinde mutemet heyetlerince, köylerde köy mutemet heyetlerince kontrol ve takip edilerek çeltik komisyonuna bilgi verilmesine karar verildi. 

Editör: Ebru Çalık