Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR işbirliğinde ESO Üyelerinin katılımıyla iş teftişi faaliyetleri hakkında farkındalık artırmaya yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu ev sahipliğinde Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantı 2 oturumda gerçekleşti. SGK Başmüfettişi Ahmet Biçer’in sunumlarıyla başlayan 1. oturumda, Başmüfettiş Biçer, fabrika/tesislerde denetimlerin sıklaştırılacağını belirterek iş yerlerinin karşılaştığı iş kazalarında yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi düşünce dünyasını zenginleştiren mezunlar yetiştiriyor Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi düşünce dünyasını zenginleştiren mezunlar yetiştiriyor

Toplantıda iş kazasının tanımı, iş kazası örnekleri, nelerin iş kazası sayılacağı, işçi ve işvereni kapsayan kanun maddeleri, iş kazası bildirimleri, soruşturmada işverenin ve çalışanların sorumlulukları, meslek hastalıkları işlemleri gibi konular tüm detaylarıyla ele alındı.

Toplantının 2. oturumu Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Cemal Can Ayanoğlu ve ilgili müfettişlerin iş yerlerinde mevzuata aykırılık teşkil eden durum ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla yaptıkları sunum ile devam etti. Toplantıda iş teftişinde karşılaşılan risk grupları olan yıllık ücretli izin, çalışma süresi, kayıt dışı çalışma, yabancı uyruklu çalıştırma ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında detaylı bilgi verildi.

Yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından interaktif şekilde sürdürülen toplantıda katılımcıların soruları yanıtlandı.

Kaynak: iha