Sağlık sektöründe devrim niteliğindeki gelişmelerden biri de Erol Olçok Hastanesi'nden geldi. Hastane, laboratuvar testlerindeki hata oranlarını düşürmek ve sonuçları hızlandırmak için yeni bir preanalitik cihazı hizmete sundu. Bu cihaz, Karadeniz bölgesinde bu kapasitedeki tek sistem olarak öne çıkıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Kalp rahatsızlığı olan kadın ERÜ’de şifa buldu Kalp rahatsızlığı olan kadın ERÜ’de şifa buldu

“Hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde kan testleri en önemli ve vazgeçilmez yöntemlerden biridir. Hastalardan alınan kan numunelerinin sonuçlarının doğru ve en az hata ile verilebilmesi için analiz öncesi süreç ve numunelerin analize hazırlandığı süreç en önemli kısmı oluşturmaktadır. Laboratuvar kaynaklı hataların yaklaşık % 70 nin preanalitik (analiz öncesi) süreç kaynaklı olduğu bilinmektedir. Tüm hastanelerde olduğu gibi hastanemizde de kan numunelerinin analizi öncesi hataları en aza indirgemek için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda hastanemize kazandırılan off-line preanalitik (analiz öncesi hazırlık) cihazı ile hata kaynaklarının azaltılması, hasta sonuçlarının daha erken verilmesi, hastanemizde yapılan laboratuvar hizmetinin kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.  Mevcut cihaz Karadeniz bölgesinde sadece Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mevcut olup ülkemizde sayılı büyük hastanelerde hizmet vermektedir.

Hastadan alınan kan numunesinin; numune kabul işleminin yapılması, tüp tanımlanması uygun dakika ve devir hızında santrifuj edilmesi, numunenin sıvı seviye kontrolünün yapılması, numunenin hemoliz, ikter, lipemi yönünden incelenmesi, santrifuj edilen numunenin kapağının açılması, numunenin çalışılacak her bir otoanalizör için yeterli hacimde porsiyonlanması (alikodlama), yeni oluşan sekonder tüpler için ayrı ayrı barkod basılıp tüpe yapıştırılması, numunelerin arşivlenmesi bu cihazda el değmeden laboratuvar teknisyenlerimiz gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Cihaz saatte 700 tüp işleme kapasitesine sahip olup kullanılacak tüpün ebatına göre programlama yapılabilmektedir. Bu sayede her tüp için kullanılabilirliği avantajına sahiptir. Cihaz santrifüj işlemi yapılmış numuneleri işleyebilme kapasitesine sahiptir.

Bu sistem sayesinde insan kaynaklı hata kaynakları minimalize edilmekte, bir tüpten birkaç otoanalizör için numune üretilerek tüp sarfiyatı azaltılmakta, az veya zor kan alınan yenidoğan, çocuk, obez, kemoterapi gören gibi hasta gruplarının daha az kan ile laboratuvar testleri çalışılabilmektedir.  Ayrıca daha az personel ile daha hızlı, doğru ve güvenilir laboratuvar hizmeti sunmak, cihazın kazandırdığı diğer avantajlarındandır. Mevcut sistem sayesinde çalışılan numunelerin arşivlenmesi, gerekli durumlarda numunenin tekrar laboratuvarda kullanılmasına da imkan sağlanmaktadır.

Çalışılan test sayısı ve çeşitliliği fazla olan hastaneler için hastanın aynı günde laboratuvar test sonuçlarını alarak ve ilgili klinisyenle görüşerek primer tedavisinin başlaması için bu tip otomatize ve robotik sistemler hastaneler için lüks olmaktan çıkmış, artık günümüz ihtiyaçları için bir gereklilik haline gelmiştir. Çok yakın zamanda yapay zekanın laboratuvarlarda kullanılması ve bu tip cihazlara entegre edilmesi gündeme gelecektir.

Hizmetin sağlanması ve sürdürülmesinde büyük bir özveri ile çalışan hastanemiz Biyokimya uzmanlarına, laboratuvar çalışanlarına, laboratuvarın tasarlanması, alt yapı süreci,  kurulumu ve işler hale gelmesi cihazların temin edilmesi aşamalarında katkı ve destek sağlayan herkese teşekkür ederiz. Hastanemizde güncel bilgi ve teknolojiye uygun iyileştirici faaliyetler devam edecektir.”

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni preanalitik cihazı, laboratuvar testlerindeki devrim niteliğindeki yenilikleriyle sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olmayı başardı. Bu cihaz, hastane personelini rutin iş yükünden önemli ölçüde rahatlatırken, hastalara sunulan hizmetin kalitesini artırıyor. Erol Olçok Hastanesi, bu yenilikçi adımıyla hem bölgesel hem de ulusal sağlık hizmetlerinde model teşkil edecek bir örnek oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: Yayla Haber