“Gezginci arıcılar için arı konaklama noktalarının oluşturulması, konaklanan alanlarda ne kadar kovanın bulunacağının belirlenmesi, flora durumuna uygun kovan konuşlandırılması, bal veriminin artırılmasına yönelik olarak bölgede bulundurulacak kovan sayısının planlanması göze ve kulağa hoş gelen ifadeler. Şu an en büyük endişemiz, güzel kararlar alıp, aynı güzellikte uygulayamamaktır” diyen Odabaş, açıklamasında şunları ifade etti:

Jandarma Teşkilatının 185. Yıl Dönümünde Çorum Valisi Zülkif Dağlı'ya Ziyaret Jandarma Teşkilatının 185. Yıl Dönümünde Çorum Valisi Zülkif Dağlı'ya Ziyaret

“23.05.2024 tarih ve 32554 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren arıcılık yönetmeliğinin arıcılarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
Uzun süredir beklenilen yönetmeliğin nihayet çıkmış olması sevindiricidir. Bir çok noktada ciddi rahatlamayı ihtiva eden yönetmelik ,” efkarını cami, ağyarını mani” olmasa da iyidir. Göstermelik, dosya doldurmak, istatistiki veri oluşturmak gibi yüzeysel,” mış” gibi uygulamalar değil, gerçekten hedeflenen güzel sonuçlara ulaşmak kararlılığı ile yola çıkılmalıdır.

Bize göre yönetmeliğin en kıymetli noktası 30. Maddesidir. Gece ilaçlama yapılma uygulamasına geçilmemiş olması ciddi eksiklik olsa da, Zirai mücadele tedbirleri başlığı ile oluşturulan İlaçlamada uyulacak hususların belirlenmesi, bu konuda atılmış önemli ve ciddi bir adımdır.

Ancak burada belirtilen tedbirlerin eksizsiz uygulanması arıların zirai mücadeleden zarar görmesinin önüne geçmek mümkün. Ancak Bu yönetmelikten haberi olmayan çiftçilerimizin muhtarlarımızın uygulamada arıcıya yardımcı olma ihtimali yoktur. Hele kurallara uyma konusundaki hassasiyetimiz! Ortada iken kuralların mükemmelliğinin hiçbir önemi yoktur.

Bu yönetmeliğin uygulanmasında kararlı ve güçlü bir irade ortaya konulmadıkça hiçbir şey değişmeyecektir. Jandarmamızın, muhtarlarımızın, tarım il müdürlüğünün, arıcılarımızın bir biri ile uyumlu ve koordineli çalışması şarttır. Yönetmeliğin özellikle bu maddesinin uygulanıp uygulanmadığının üzerinde ciddiyetle durulmalı yetkili makamlarca en üst düzeyde takibi yapılmalıdır.

Arılarımızı korumak, insanlığın geleceğini kurtarmak adına yapılacak bu yönetmelik başlama noktası olsun. Arıyı yaşatmak insanı yaşatmaktır diyor yönetmeliğin hayırlı olmasını diliyorum.”

Editör: Ebru Çalık