Toplantıda; markalaşma, alan yönetimi çalışmaları, ürün geliştirme faaliyetleri, coğrafi işaretli ürünlerin sayısının arttırılması, ulusal ve uluslararası önemli fuarlara katılım sağlanması, info geziler düzenlenmesi gibi konular değerlendirildi.

‘Türkiye, vaat edilmiş topraklar Dicle ve Fırat Nehri arasında üç devleti kapsıyor’ ‘Türkiye, vaat edilmiş topraklar Dicle ve Fırat Nehri arasında üç devleti kapsıyor’

Vali Dağlı, önemli bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olan ilimizin tanıtımı için kamu ve özel sektör işbirliğinde doğru bir yönetişim modeli oluşturarak, ilimizin daha iyi tanıtılması için gerekli çalışmaları yapma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.