Afacan açıklamasında, “Eczacılık mesleğinin geleceğini tehlikeye atan ve bilimsel temelden yoksun bir beyanat olarak karşımıza çıkmıştır” dedi.

Afacan, “TOBB'nin açıklamalarında, vakıf üniversitelerinin yükseköğretim sistemine katkıları vurgulanmakta ve yeni eczacılık fakültelerinin açılmasının gerekliliği savunulmaktadır. Ancak bu beyanatlar, gerçeklerle ve bilimsel verilerle uyuşmamaktadır. Türkiye'de eczacılık fakültelerinin sayısı hızla artarken, mezun sayısındaki artışa paralel olarak eczacı istihdam oranları giderek azalmaktadır. 2013 yılında yürürlüğe giren yasa ile eczane açma koşullarının nüfus kriterine bağlanması, genç eczacıların mesleğe adım atmasını daha da zorlaştırmaktadır.

İŞ-KUR, işverenle iş arayanları bir araya getirecek İŞ-KUR, işverenle iş arayanları bir araya getirecek

Mevcut durumda, ülkemizde 47 eczacılık fakültesi bulunmaktadır ve bu fakültelerde her yıl yaklaşık 5500 öğrenci eğitim görmektedir. Bu durum, eczacılık mesleğinin geleceği için ciddi bir planlama gerektirmektedir. Ülkemizin 5, 10, 25 ve 50 yıllık eczacı ihtiyacının belirlenmesi için devletin ilgili kurumları, Türk Eczacıları Birliği, Eczacılık Fakülteleri Dekanları ve YÖK ile oluşturulacak bilimsel bir heyetin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Erol Afacan, “TOBB'nin açıklamalarında, vakıf üniversitelerinin eğitim kalitesi ve uluslararasılaşma politikalarına katkıları öne çıkarılmakta, ancak eczacılık fakültelerinin sayısındaki artışın mesleğimiz üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilmektedir. Bu tür açıklamalar, genç eczacıların iş bulma olanaklarını azaltmakta ve mesleğimizin saygınlığını zedelemektedir. Çorum Eczacı Odası olarak, TOBB'nin eczacılık fakültesi açılması ile ilgili açıklamasını kınıyor ve bu tür bilimsel temelden yoksun beyanatların, eczacılık mesleğinin geleceğini tehlikeye attığını vurgulamak istiyoruz. Ülkemizin eczacılık mesleği dahil tüm sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesine yönelik stratejik planlamaların, ilgili tüm kurumların iş birliği ile ve bilimsel temellere dayandırılarak yapılması elzemdir” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Yayla Haber