İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, mecliste yaptığı konuşma ile terfilerin siyasi makamlar tarafından yapılmasının mesleki yeterlilik kriterlerini zedeleyeceğini belirtti.

Erdoğan DEMİR / EDİNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, mecliste yaptığı konuşmada şunları söyledi. “22 yıllık tabloya bakınca, iktidarın genel liyakat atamalarında sınıfta kaldığı görülecektir. Bu gerçekten yola çıkarak, askeri teşkilat yapısının olumsuz etkileneceği açıktır. Yürütmeye bu yetkinin verilmesi, Türk ordusunun siyasallaşma riskini beraberinde getirmektedir. Terfi sürecinde komutanların devre dışı bırakılması,  iktidarın askeriye üzerinde tahakküm kurmasına neden olacaktır. Askerlik mesleğini diğer mesleklerden ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Bu meslek, doğası gereği, tam uzmanlaşmayı ve hiyerarşik bir yapılanmayı zorunlu kılmaktadır. Zincirin halkaları gibi, Her kademenin düzenli ve disiplin içinde komuta edilmesi gerekmektedir.  Bu sebeple, diğer mesleklerden farklıdır. Bu düzenlemelerle terfi süreçlerinin komutanların elinden alınması, askeri hiyerarşi ve disipline ciddi zararlar verecektir.  Lütfen, biraz geçmişe gidin ve Balkan Savaşı’nı hatırlayın. Hemen her konuda kendinize referans aldığınız Osmanlı’nın, Balkan Savaşı’nı kaybetmesinin nedenlerinden en önemlisi, orduya siyaset sokulması değil miydi? Alaylı – Mektepli ayrımı yapılarak, ordu içinde ikilik oluşturulması değil miydi?

Balkan Bozgunu şeklinde de adlandırılan bu kayıptan 100 yıl sonra, Türk ordusu yeni bir bozgun mu yaşasın?  Değerli milletvekilleri; Kuvvet Komutanlıkları, yapılan değişikliklerle, işlevsiz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Yetki ve görevlerinin bu denli kısıtlanması, Kuvvet Komutanlıklarının harekât planları yapmasını da zorlaştıracaktır.  Adım adım ordumuz siyasallaşma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu durum milli güvenlik sorunlarına yol açabilecektir. Unutmayalım!

Nilüfer Tahtalı’da iki kaçak yapıya daha balyoz Nilüfer Tahtalı’da iki kaçak yapıya daha balyoz

İktidarlar geçici, ancak Türk ordusu daimidir. Bu nedenle, ordu yapısının siyasetten uzak tutulması, Tüm vatandaşlarımızın ortak çıkarı için zorunludur.  ayrıca, görev ve yetkilerin bakanlıklara devredilmesi, bürokrasiyi artıracak ve zaman kaybını çoğaltacaktır.  Türkiye’deki bürokratik engelleri kaldırma iddiasını, her fırsatta dile getiren bir iktidar için, bu yaklaşım, son derece manidardır. Bu şartlarda, ilgili bakanlıkların da iş yükü artacak, diğer işlerinde aksamalar meydana gelebilecektir.Terfi işlemlerinin Kuvvet Komutanlarının teklifi ile ilgili bakan tarafından yapılması ve sözleşmeli er ve erbaşlarla ilgili yetkinin, Genelkurmay Başkanlığında kalması için, İYİ Parti olarak; Komisyon üyelerimiz aracılığı ile önergeler sunulmuştur.  Ancak bu önergelerimiz, iktidar ve iktidar ortağının oyları ile kabul edilmemiştir. İktidarın ve ortağının ortaya koyduğu bu anlaşılmaz tavır, Türk ordusunun siyasallaşmasının zeminini hazırlamaktadır. Değerli milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, Türk ordusunun bağımsızlığı ve etkinliğini korumak için, bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor, Yüce Meclisi ve aziz Türk milletini, saygı ile selamlıyorum.”

Kaynak: igf