4 Gündem maddesinden oluşan mecliste 2022 yılı denetim raporu ve faaliyet raporu görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Meclisin 3. maddesinde imar tadilatları görüşüldü.

3194 Sayılı İmar Kanununun 28. Maddesi uyarınca ticaret ve ticaretin yapılabileceği karma alanlarda zemin katlarda yapılacak olan asma katların iptali kararı oy birliğiyle alındı. Bilindiği üzere özellikle deprem bölgesinde asma katlarla ilgili çok sayıda yıkım olmasından dolayı zemin katlarda asma kat yapılması kararı iptal edildi.

(Haber Merkezi)