Yolcu otobüsünden 110 kilo eroin çıktı haberine ait tekzip metni

https://www.yaylahaber.com.tr/son-dakika/yolcu-otobusunden-110-kilo-eroin-cikti-h138754.html adresi üzerinden yayınlamış olduğunuz “Yolcu otobüsünden 110 kilo eroin çıktı” başlıklı içerik ile müvekkil şirketimizi zedeleyen gerçeğe aykırı, yasal dayanaktan yoksun açıklama ve yorumlarda bulunulmuştur. Buna ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

Müvekkil şirket, Türkiye’nin ulaşım sektöründe lider şirketi, ciro büyüklüğü ve taşınan yolcu sayısı açısından en büyük kara yolu taşıma şirketi konumunda olmakla beraber 1000’e yakın otobüsüyle faaliyet gösteren ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılan 79 ilde toplam 1.000’den fazla aktif acentesiyle yurt içi ve yurt dışı bilet satış ağıyla rakipleri karşısında önemli bir üstünlüğe sahiptir.

Sitenizde ilgili başlık çerçevesinde yapılan mesnetsiz açıklamalar, müvekkil şirketin kişiliğine yapılmış affedilemez bir saldırıdır. Keza söz konusu başlık nedeniyle müvekkil şirketin şahsi ve ekonomik menfaatleri zarar görmekte, ticari itibarı zedelenmektedir.

Şöyle ki, yansıtılanın aksine mevzu bahis otobüs, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca akdedilen araç kira sözleşmesi kapsamında Laçin Seyahat Taşımacılık Limited Şirketi tarafından işletilmekte olup müvekkil şirketin söz konusu olaylar ile hiçbir ilgi ve alakası, hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Müvekkil, faaliyet alanı kapsamında yalnızca marka kullanım hakkını ilgili firmaya bırakmış olmakla birlikte akdedilen işbu sözleşme kapsamında istihdam edilen personeller dahi kiracı sıfatını haiz firmanın çalışanlarıdır. Müvekkilin işbu aracın işletilmesi bakımından hiçbir hukuki sorumluluğu olmadığı gibi olaya ilişkin başlatılan soruşturmada da müvekkil şirkete yöneltilen hiçbir suçlama bulunmamaktadır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki işbu olayın hafta sonu vuku bulması üzerine söz konusu araç kira sözleşmesi takip eden ilk iş günü tarafımızca Beşiktaş 6. Noterliğinin 28.02.2022 tarih, 07536 yevmiye numaralı ihtarnamesi keşide edilmek suretiyle haklı nedenle derhal feshedilmiş olup söz konusu firma ile müvekkilin tüm ilgi ve alakası kesilmiştir.

(EK : İlgili Kira Sözleşmesi)

Hal böyle olunca halkımızın aklında hiçbir soru işareti kalmaması adına gerçekleri yansıtmayan ve kamuoyunu yanlış bilgilendirici haberleri kabul etmediğimizi ve sorumluları kınadığımızı bildirerek internet sitenizde ana sayfanızdan kullanıcıların doğrudan ulaşabileceği şekilde ve tekzip başlığı altında işbu metnin bir hafta süreyle yayımlanmasını ve bu konu başlığı içeriğinin ilgili siteden kaldırılmasını fazlaya ilişkin kanuni haklarımız saklı kalmak suretiyle tarafınızdan talep ediyor; açıklamalarımızı kamuoyuna sunuyoruz.

'Ölüm kavşağı'nda yetki Belediyede değil Karayolları'nda 'Ölüm kavşağı'nda yetki Belediyede değil Karayolları'nda

Metro Turizm Seyahat Org. ve Tic. A.Ş. Vekili