Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı M.Fatih Şerbetci ,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında; “Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek umumi Devlet hizmetlerindendir” söylemiyle çalışma hayatında devam eden biz  veteriner hekimler 2014 yılında çıkartılan bir yönetmelikle kapsam dışına çıkarıldık. “Biz sağlık çalışanı olmamıza rağmen Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamında değerlendirilmedik” dedi.

Şerbetci, “Yine sağlık çalışanı olmamıza rağmen Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan hiçbir iyileştirmeden faydalanmadık. Veteriner hekimler teknik alanda yapılan iyileştirmelerden de faydalanamadı. Dolayısıyla saldırılara, ihmallere, ihlallere açık hale gelen bir meslek grubu olduk” açıklamasında bulundu. Yetkililere sesimizi duyurmak amaçlı tüm Türkiye’deki kliniklerle birlikte aynı zamanda Çorumda bulunan 73 kliniğimizi de kapatıyoruz. Sadece acil vaklar haricinde muayene, ilaç ve danışmanlık işleri yapılmayacak. Bu haklı mücadelemiz sağlıkta şiddet yasasına dahil edilinceye kadar devam edecek”  dedi.