Veda yemeğine çok sayıda Valilik personeli katıldı. Veda yemeğinin ardından Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğünde uzun yıllar çalışan Recep Yazar’ın hatıra plaketini Valilik Hukuk İşleri Şube Müdürü Ramazan Yalçın tarafından hediyesi ise Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğünden 2017 yılında 37 yıl çalışmanın ardından emekli olan İl Yazı İşleri Müdürlüğü şefi Osman Günay tarafından takdim edildi.

Valilik İdare ve Denetim Müdürlüğü’nde 37 yıllık çalışmanın ardından emekli olan Muammer Aksoy’un hatıra plaketini İdare ve Denetim Müdürü Çetin Çalık tarafından, hediyesi ise Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğünde Şef olarak görev yapmakta iken 2001 yılında emekli olan Halil Ağın tarafından takdim edildi.sonra emekli olan Recep Yazar ve Muammer Aksoy tebrikleri kabul ettikten sonra veda programı sona erdi.