Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Çorum Teknokent ile ilgili bazı sosyal medya ile yazılı ve görsel mecralarda yer alan yayınlar hakkında, kamuoyunu yanıltan ve üniversitenin kurumsal itibarını hedef aldığı iddiasıyla hukuk işlem başlatılacağını duyurdu.

İşte o açıklama:

“Çorum Teknokent, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na istinaden, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 10.05.2013 tarih ve 3775 sayılı izin yazısı ile kurulmuştur.

Günümüz itibarıyla Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi, Organize Sanayi Bölgesi (%70), Hitit Üniversitesi Rektörlüğü (%10), Çorum İl Özel İdare (%1) ve Çorum Ticaret Sanayi Odası (%19) ortaklığından oluşan bir anonim şirkettir.

Kuruluş ve devamında sürdürülen şirketleşme sürecinde hesap katkı bilgilerinden doğan yanlışlar nedeniyle Sayıştay’ın son 10 yıllık faaliyetleri dikkate alınarak gerekli adımlar atılmıştır.

2016 yılına kadar yürütülen iş ve işlemlerden dolayı ortaya çıkan hatalar giderilmeye çalışılırken; dönem itibarıyla yeni bir sorun gibi kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik haber ve paylaşımlar yapılmaktadır.

Sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu açıkça belli olan, üniversitemizin kurumsal itibarı hedef alan yayın ve sosyal medya paylaşımlarına dönük gerekli hukuki işlemleri başlatmak üzere harekete geçilmiştir.

Kütahya UMER'den 'gençlik ve madde bağımlılığı' eğitimi Kütahya UMER'den 'gençlik ve madde bağımlılığı' eğitimi

Nihai olarak üniversitemiz hakkında yanlış ve eksik bilgiler üreten, haberler yaparak kamuoyunu yanıltan kişiler ve mecraları kamuoyunun dikkatlerine tevdi ediyoruz.Saygılarımızı sunarız.”