Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda Aktif İşgücü Programlarına başvuru işlemleri ve sonrasında yapılacak iş ve işlemlerin anlatılacağı bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

09/06/2022 Perşembe günü saat 14:00'de Çorum TSO Toplantı Salonunda, 8 Nisan 2022 tarih ve 31803 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik, yönetmeliğe bağlı olarak yayınlanan Genelge, Talimatlar ile Aktif İşgücü Programlarına başvuru işlemleri ve sonrasında yapılacak iş ve işlemlerin anlatılacağı bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Belediye arayın, inşaat ve yıkıntı atıklarınızı alsın Belediye arayın, inşaat ve yıkıntı atıklarınızı alsın

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında ki hizmetlerden 5 ve üzeri çalışanı olan işyerleri ile iş kolu (Nace Kodu) toptan ve perakende ticaret haricindeki işyerleri faydalanacağı belirtilerek katılım için çağrıda bulunuldu.