Yapılan açıklamada; İlçemiz  Bahçelievler Mahallesi 2.etap Toki Konutları Süleyman Demirel caddesi  üzerindeki park da bulunan çay ocağı (Kıl çadırı) olarak aşağıda yazılı şartlarla 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince 10.01.2023 Salı günü saat:11,00 da  Belediye de  yapılacak açık teklif  usulü artıma ihalesi ile  yıllık yeniden değerlendirme oranında artışla   3 yıllığına aylık 250,00 TL’den kiraya verilecektir. Kiraya verilecek çay ocağının  % 3 geçici teminatı 270,00 TL olup, bu meblağ ihaleyi mütakip % 6 kati teminata çevrilecektir. Bu hususta tanzim edilen İhale İdari şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir’’ denildi.