Çorum Mahalli Çevre Kurulu, İl Müdürü C. İbrahim Yalçın Başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda (Valilik Hizmet Binası 7. kat) gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

Yapılan 104 nolu toplantıda aşağıdaki kararlar alındı:

 MADDE 1:2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 8. Maddesi (3) ‘‘Tıbbi atık işleme tesislerinin bulunduğu illerdeki merkez ve tüm ilçe belediyelerinde oluşan tıbbi atıklar ildeki tıbbi atık işleme tesisine gönderilir. Ancak, tıbbi atık işleme tesisinin kapasitesinin yetersizliği ve uygunsuz coğrafi koşullar gibi sebeplerle tıbbi atıkların bu tıbbi atık işleme tesisine gönderilmesinde zorluklar olması halinde; tıbbi atıklar bir başka ilde bulunan tıbbi atık işleme tesisine gönderilebilir. Bu durumda; öncelikle tıbbi atığın gönderilmek istendiği tıbbi atık işleme tesisinin bulunduğu ilin il müdürlüğünün uygun görüşünü müteakip, her iki ilin mahalli çevre kurulunda olumlu karar alınması kaydıyla ilgili belediye ile sözleşme yapılması gerekmektedir.’’ hükmü gereği Tokat, Turhal, Zile, Pazar Katı Atık Yönetim Birliğine ait Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin arıza ve mücbir sebepler nedeniyle kullanılamadığı durumlarda Tokat İlinde oluşan tıbbi atıkların Çorum Belediye Başkanlığınca işletilen Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine kabul edilmesinin uygun olduğuna,

Çorum Belediyesi tarafından işletilmekte olan Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine İl dışından gelmesi muhtemel tıbbi atıkların bertaraf bedelinin 4,00 TL/kg + KDV olarak uygulanmasına,

MADDE 2:Çorum İli Sungurlu İlçesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 106 Ada 1-2-3-4-5 Parsellerdeki toplam 41.660,96 metrekarelik alanda Sun-Ka Sungurlu Kağ. San. ve Tic. A.Ş. Tarafından "Hurda Kağıttan Kağıt ve Kağıt Ürünleri Üretimi" projesi kapsamında tesisin buhar ihtiyacını karşılamak amacıyla; kendi bünyesinde oluşan atıklar dahil olmak üzere tesis dışından alınacak tehlikesiz atıklar (fındık kabuğu, pamuk atığı, ahşap talaş atığı, atık elyaf çamur) ile Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4 listesinde bulunan ve yakma sistemine uygun olan atıklar ve kömürün yakıldığı 2,8 MW ısıl güce sahip elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması projesinin;

  • Hurda Kağıt’tan Kağıt ve Kağıt Ürünleri Üretimi ünitesinin 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin 7. Maddesinin b) bendi çerçevesinde,
  • Elektrik Enerjisi Üretimi ünitesinin 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1) nolu fıkrası çerçevesinde yer seçiminin uygun olduğuna,
  • EK GÜNDEM MADDESİ:

 16.05.2022 tarih ve 48726 sayılı Çorum Belediye Başkanlığının yazılı talebi doğrultusunda;

2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 24. Maddesinin 2. fıkrasına göre, İlimiz genelinde bulunan sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesinde (sterilize işlemine tabi tutularak) uygulanacak ücretin 01.07.2022 tarihinden itibaren güncellenerek;

Çorum Belediyesi her şeyi düşünüyor Çorum Belediyesi her şeyi düşünüyor
  • İlimiz geneli itibariyle (tüm yerleşim birimleri dahil) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında bulunan tıbbi atık üreticileri için 9,00 TL/kg (KDV dahil) olarak uygulanmasına,
  • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 20. Maddesinin 1. fıkrasına göre “Tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilebilir. Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların yakılarak bertaraf edilmesi zorunludur..." hükümleri gereği kimyasalla işlem görmüş patolojik atıklar için bertaraf ücretinin 16,00 TL/kg (KDV dahil) ve üzerine Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce belirlenecek patolojik atık bertaraf bedelinin eklenmesi sonucu oluşacak fiyat olarak uygulanmasına,

 MADDE 3: Bu kararın bilgi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, gereği için; Kurul Üyelerine, Kaymakamlıklara (Merkez ve Belde belediyelerine gönderilmek üzere), İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ve ilgili Kurum ve Kuruluşlara gönderilmesine, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.”