Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım Oğuzlar Belediyesi’nin sosyal belediyecilik çalışmalarını Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Bölümü bitirme projesi olarak hazırladı.

Kurban Bayramı şenliklerle geçecek Kurban Bayramı şenliklerle geçecek

Türkiye’de sosyal belediyeciliğin kökenleri, yasal dayanakları, uygulama alanlarının aktarıldığı “ Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı: Oğuzlar Belediyesi Örneği” adlı proje kapsamında Oğuzlar Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamaları ve bu uygulamaların başarı koşullarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Proje hakkında bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “ Oğuzlar Belediyesi olarak çalışmalarımızda her zaman insana dokunan, insana hizmeti esas alan sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettik. ‘ Sosyal Devlet- Sosyal Politika Anlayışı ile İlgili Yaklaşımlar’ , ‘ Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı’ , ‘ Sosyal Belediyecilik Çerçevesi’nde Oğuzlar Belediyesi Örneği’ başlıkları ile üç bölümden oluşan proje çalışmamız kapsamında; sosyal belediyeciliğe ilişkin kavramsal tanımlamalar, yerelde sosyal devlet uygulamaları, Türkiye’de sosyal belediyeciliğin tarihsel süreci, sosyal belediyeciliğin yasal dayanakları aktarılıp Oğuzlar Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamaları, uygulamaların başarı ve başarısızlık koşulları üzerine değerlendirmede bulunulmuştur. Oğuzlar Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamalarının literatürde yer alması, Oğuzlar ölçeğinde olup kaynakları sınırlı olan ilçelere örnek olması için hazırladığımız projenin hazırlanma sürecinde bilgisi ve birikimi ile destek olan Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Reyhan’a ve diğer öğretim görevlilerine, proje danışmanım Dr. Öğretim Üyesi Hakan Turan’a teşekkür ederim.” dedi