Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam, toplantıda yaptığı konuşmada, “Siz değerli kamu çalışanlarına, bize bu fırsatı veren ve emek harcayan kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Türk gençliğinin sporundan, eğitimine ve hatta barınmasına varıncaya kadar hayatımızın her döneminde ve alanında emek veren çalışanlarımız. Milletin devlet nerede dediğinde, her zaman devletin şefkat eli olarak gördüğü devlet memurları. Sorunlarımız çok. Bu sorunları çözecek irademiz de gücümüzde mevcuttur” dedi.

Çam, “Promosyon ihalesi hala çözüm beklemektedir. Bakanlık yetkilerinin bankalarla yapmış olduğu görüşmeler henüz sonuçlanmamıştır. Ülkemizde faizden dolayı en fazla kâr bankalarındır. Bazı bankalar 13 bin TL. ye kadar promosyon verirken, bazı bankaların 5 bin TL. teklif etmeleri kabul edilemez. KYK çalışanlarının tamamına yakını sözleşmeli personeldir. Tayin hakkı bulunmayan, görevde yükselme sınavlarına katılma hakkı olmayan, nöbet ücretlerini düşük alan ve asıl mesleği dışında yurt memuru olarak çalıştırılan birçok arkadaşımızın asıl meslekleri farklıdır. Görevde yükselme sınavı sonucunda ataması yapılan memurların mazeret tayinleri bir an önce yapılarak aile birliğinin sağlanması elzemdir. Bakanlık bu konunun aciliyeti bakımından bir an önce çözüm üretmelidir. Müsabaka görevlendirmeleri objektif kriterlere göre yapılmalıdır. Kamu çalışanlarına ek zam zaruret halini almıştır. Bugün yurt memurunun maaşı asgari ücret maaşına eşittir. Türk Büro-Sen olarak 1.000,00 TL. seyyanen zam ve %3 refah payı taleplerimizin arkasındayız ve takipçisiyiz” açıklamalarında bulundu.