Çorum’da kurban kesim yerleri belli oldu

Çorum Valiliği, 2021 yılı Kurban Bayramı'nda kurban kesecek vatandaşlar için bir dizi karar aldı.

Son Dakika 13.07.2021, 15:16 13.07.2021, 21:06 Merve Kayış
banner2343

Çorum Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon tarafından alınan kararlar şu şekilde;

Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar ile Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ve 19.06.2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” gereğince, Çorum Valiliğinin 30.06.2021 tarihli ve 52948000-212/1409151 sayılı onayı ile oluşturulan “Kurban Hizmetleri Komisyonu” kurban bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kesmelerine yardımcı olmak amacıyla, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında 05.07.2021 Pazartesi günü saat 10:00’da Çorum İl Müftülüğünde toplanarak gündemde bulunan konuları görüşüldü.

Bu itibarla alınan karara göre ;

1-İskilip Yolu 5. Km. deki Hayvan Pazarı yerinin Kurbanlık Hayvanların Satış yeri olarak

tespitine,

2-Kurban Kesim Yerleri Olarak;

a) Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1. Cad. Mehmet Akif Ersoy 38. Sok. ve Sülüklü

Evler 48. Sok. kesişimi park alanı.

b) Bahçelievler İpeklievler 23. Sok.

c) Mimar Sinan Mahallesi 14. Sok. ve 29. Sok. Kesiştiği nokta

ç) Gülabibey Mah. Mevlana Camii Yanı.

d) Buharaevler Mah. Hz. İbrahim Camii Yanı

e) Ulukavak Mah. İkbalkent arkası Çiftlik Çayırı 35. Sok

f) Ulukavak Mah. Çamdeğirmeni Sok. (Çiftlik Mezarlığı arkası)

g) Buharaevler Mah. 5. Cad.

ğ) İskilip Yolu 5.km.deki Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı.

h)Çorum Belediyesi Mezbahası Tesisi (Ulukavak Mah. İskilip Yolu Cd. No: 120/1)

ı) Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı 32. Sok.No:13 Merkez/Çorum

i) Celilkırı Sığır Yolu, Kanlı Tarla Mevki Merkez/Çorum

j) OLG grup hayvancılık et kombinası İskilip Yolu üzeri 2.km.

k)Vatandaşların usulüne uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kendi bahçesi ve özel mülkünde kurbanlarını kendi imkânları ile hijyenik şartlara uymak suretiyle hayvana eziyet vermeden kesebilmeleri, kesilen hayvanların kulak küpelerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi, ancak ana caddeye bakan bahçelerde kurban kesmelerine Belediye Zabıta Müdürlüğünce müsaade edilmemesine,

l)Kişi ve kuruluşların Kurban Komisyonu adına Belediye’ye müracaat etmeleri halinde satış ve kesim yerlerinin diğer kesim yerlerindeki şartlara uygun hale gelmesi şartıyla belediyece izin verilmesine ve yukarıdaki kesim yerlerine ilaveten kurban satış ve kesim yerlerinin tespitine, Kurban Kesim yerlerine ilaveten müsaade edilen yerlerin adreslerinin belediyece, komisyon üyeleri kurumlara bildirilmesine, ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS) giriş için 29.06.2021 tarihine kadar İl Müftülüğüne bildirilmesine,

3-Yukarıda tespit edilen yerler ile kendi özel mülkleri olan bahçelerinin dışında park, cadde, sokak aralarında ve kamusal alanlarda kesinlikle kurban kesimine izin verilmemesine, bu konuda İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına, bu yasağa uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerinin uygulanmasına,

4-Kurban kesim yerlerinde kurbanların dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, korkutmadan, ürkütmeden ve acı vermeyecek şekilde ehil kişiler tarafından kesimlerinin sağlanması amacıyla “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu”nun Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezi) tarafından açılmasına, Belediye Başkanlığı tarafından da halka anons edilerek duyurunun yapılmasını, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce alınıp kursun

açılmasının sağlanması, söz konusu kursa katılmayanların kurban kesim yerlerinde kurban kesmelerine Belediye Başkanlığınca müsaade edilmemesine,

5-Kurban satış yerindeki kurbanlık hayvanların sağlık taramasının ve dezenfektanının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce temin edilmesine, temizliğinin, dezenfeksiyon işleminin ve COVİD-19 salgını nedeniyle gerekli tedbirlerin (maske, mesafe, el dezenfektanı, ateş ölçer vb.) Çorum Belediyesince yapılmasına ayrıca COVİD-19 korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların Çorum Belediyesince asılmasına, Kurban satış yerinin etrafının sınırlandırılması, uygun giriş-çıkış kapılarının oluşturulması, maskesiz girilmesine izin verilmemesi, girişte el dezefeksiyonu ve ateş ölçümü yapılması, girişte kurbanlık hayvanların kulak küpesi, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesinin kontrol edilmesi, küpesi ve belgesi olmayan hayvanların kurban satış yerlerine girişine izin verilmemesi, kurban satış yerlerinde insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için çadırlar arası mesafenin en az 2 metre olması, her hayvan çadırının uygun yerinde el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulması, hayvan alım-satımlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda insanların uyarılması, müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmaması, kolluk kuvvetleri tarafından burada etkin rol alınmasının sağlanması, kurban satış yerlerine müşterilerin gün ışığında alınması, kolluk kuvvetlerinin açılıştan kapanışa kadar kurban satış yerlerinde bulunması, Sağlık Bakanlığının COVİD-19’a karşı ilan etmiş olduğu 14 temel koruma prensibinin uygulanmasının sağlanması ve afişlerin görünür yerler asılması, kurbanlık hayvan alımlarında dikkat edilecek hususlar ile kurbanlık hayvan bilgilerinin sorgulanabildiği ‘’HaySag’’ isimli mobil uygulama hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan afişlerin kurban satış ve kesim yerleri ile vatandaşların görebileceği yerlere asılması, kurban broşürlerinin kurban satış ve kesim yerlerinde vatandaşlara dağıtılması, kurban satış yerinde görev yapan personelin ve satıcıların sağlıkla ilgili takiplerinin yapılması; yüksek ateş, burun akıntısı, öksürük, solunum sıkıntısı gibi hastalık belirtisi olanların sağlığına kavuşana kadar satış yerinden uzaklaştırılarak sağlık kuruluşuna müracaat etmelerinin sağlanması ve genel hijyen kuralları açısından bilgilendirme eğitimlerinin sıklaştırılması, düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyonun yapılması, kapalı sosyal alanların sık sık havalandırılması, sosyal alanlarda tek kullanımlık bardak, tabak, çatal vb. malzemelerin kullanılması, el hijyeni ve biyogüvenlik için gerekli alet ve ekipmanların eksiksiz, sağlam ve çalışır durumda olması, personel sosyal alanları dahil olmak üzere lavabo, zemin ve tavan temizlik ve dezenfeksiyon sıklığının arttırılması, hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulması, lavabolarda sıvı sabunun yanında ayrı olarak dezenfektan madde içeren solüsyonların bulundurulması, görevli personelin uygun, temiz iş kıyafetleri ve koruyucu giysiler (bone, maske, galoş, eldiven, çizme) giymesi ve mutlaka ağız maskesi kullanılması, koruyucu eldivenlerin kirlendikçe veya hasar gördükçe yenileri ile değiştirilmesi ve yeterli miktarda bulundurulması, maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemelerin kullandıktan sonra atılması için uygun aralıklarla atık kutularının bulundurulması, görevli tüm personele koruyucu maske, önlük ve eldiven gibi ihtiyaçların eksiksiz olarak sağlanmasına.

6-Kurban kesim yerlerine “Kurban Kesim Yeri” pankartlarının asılması, kesim yerlerinin etrafının çevrilmesi, alt ve üst yapısı ile temizliğinin ve COVİD-19 salgını nedeniyle gerekli tedbirlerin (maske, mesafe, el dezenfektanı, ateş ölçer vb.) Çorum Belediyesince alınmasına, kesim yapılacak yerlerin Kurban Hizmetleri Komisyonunca önceden planlanması, belirlenmesi, standartlarının kontrol edilmesi ve yetkilendirilmesi, kesim için hayvanını getirenlerin girişte ateşlerinin ölçülmesi ve maske takmasının sağlanması, hayvan kesim yerleri/kesimanelerin önüne COVİD-19 ile ilgili bilgilendirme afişlerinin asılması, kesim standartlarına uygun mevcut hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin (hayvan satış yeri hayvan kesim yerleri/kesimhaneler, belediye mezbahaları, özel hayvan kesim yerleri/kesimhaneler) bayram süresince ihtiyaca göre açık olması ve hizmet vermesinin sağlanması, hayvan kesim yerleri/kesimhane bulunmayan ilçe veya yerleşim birimlerinde standartlara uygun mobil hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin oluşturması, kesim yapılan yerlerin ve çevresinin temizliği için önlemlerin alınması, hayvancılık işletmelerinin oluşturdukları kurban kesim yerlerinin Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından yetkilendirilmesi ve denetlenmesi, hayvan kesim yerleri/kesimhanelerde görev yapacaklara; kasaplara temizlik görevlilerine ve yöneticilere önceden COVİD-19 konusunda eğitim verilmesi, kesim alanına hayvan sahiplerinin girişinin engellenmesi, ancak oluşturulan bekleme alanlarına sadece bir hayvan

sahibinin/hissedarının aralarındaki sosyal mesafeyi koruyacak şekilde alınmasına müsaade edilmesi, hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimlerin randevu ile yapılması, hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde bekleyenlerin sosyal mesafeye uymalarının ve maske takmalarının sağlanması, kesim alanlarında görevli kasapların ve diğer çalışanların işe başlamadan önce ateşlerinin ölçülmesi, yüksek ateş, burun akıntısı, öksürük, solunum sıkıntısı gibi hastalık belirtisi olanların sağlığına kavuşana kadar hayvan satış yerinden uzaklaştırılarak sağlık kuruluşuna müracaat etmelerinin sağlanması, kasapların; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanması, kasapların görev yaptıkları süre içerisinde hijyen kuralları ve COVİD-19 ile ilgili alınması gereken tedbirlere uymalarının sağlanması ve kesim sırasında kullandıkları giysi, eldiven, maske ve ekipmanların kirlilik oluşması durumunda veya belirli aralıklarla değiştirilmesinin sağlanması, her kesimden sonra kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilmesi, kesim alanlarında el yıkama istasyonlarının veya en az %70 alkol içeren el dezenfektanlarının bulundurulması, mümkünse temassız el dezenfektanı istasyonlarının seçilmesi, kesim alanlarının düzenli olarak havalandırması, temizlik ve dezenfeksiyona azami özen gösterilmesi, kesim alanlarında maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemelerinin kullandıktan sonra atılması için ayrı bir atık kutusu bulundurulması, kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atık ile özellikle kist hidatik riskine karşı karaciğer ve akciğerlerin kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemesine,

7-Deri ve sakatatların toplanacağı konteyner ve benzeri ekipmanın Çorum Belediyesince teminine,

8-Çorum Belediyesince bayramın birinci günü camilerimizden bayram namazından çıkan vatandaşlara, kurban atıklarını koymak için poşet dağıtılmasına,

9-Hayvan pazarının kurulduğu günler ile kurban satış günlerinde hayvan pazarında İl Jandarma Komutanlığınca asayiş ve Trafik ekiplerinin görevlendirilmesine,

10-Kurban Bayramı nedeniyle 20.06.2021-20.07.2021 tarihleri arasında, İlimizde meydana gelecek hayvan sevkleri nedeniyle kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi açısından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, belgesiz hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısının artırılmasına,

11-Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerine getirilen hayvanların belgeli ve küpeli olmasının aranmasına, kesilen büyükbaş hayvanların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarından düşülebilmesi için küpe numaraları ile pasaportlarının kesim yerlerinde görevli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tesliminin sağlanmasına, bu konu hakkında gerekli duyuruların İl Müftülüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığınca yapılmasına,

12- Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlarımızın İl Müftülüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığınca aydınlatılmasına,

13-Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerekir ve kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanlar kurban satış yerlerine getirilmemesi. Buna bağlı olarak, “Kurban kesmekle yükümlü olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmiş sayılması için kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin bulunması şart koşulmuştur. Buna göre kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın deve için 5; sığır ve manda için 2; koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kesilecek hayvanın dini açıdan kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün, azaları tamam, besili olması hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık kurallarına uygun düşer. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bazı azaları eksik mesela bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin

tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz. Ancak hayvanın

doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal, deli, biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban açısından bir sakınca yoktur. Koyunun daha semiz ve lezzetli olması maksadıyla doğduğunda kuyruğunun kısmen veya tamamen kesilmesi kusur sayılmaz” bilgileri çerçevesinde toplumun ilgili kurumlarca aydınlatılmasına,

14-Kurban kesim yerlerinde görevli kamu personelinin kurumlarınca verilmiş görevli kartlarını takmalarına,

15-Kurban kesim yerlerinde, kurbanlıklar kesilirken diğer kurbanlıkların görmemesi için gerekli tedbirlerin Belediye Başkanlığı ile kesim yeri görevlileri ve kurban sahipleri tarafından titizlikle uygulanmasına,

16-Kurban satış ve kesim yerlerinde kurban hizmetleri alanına giren hizmetlerden Kurban Hizmetleri Komisyonu adına ücret alınmamasına,

17-Kurban danışma hattı olarak; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün…0364 213 8326 Belediye Başkanlığının 0364 2250810 Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünün 0364 221 6367 numaraları ile Belediye Zabıta Müdürlüğünün 153 numaralı telefonlarının 20.07.2021 – 22.07.2021 tarihleri ve 08.00-20.00 saatleri arasında kullanılabileceğinin basın ve yayın yolu ile ilan edilmesine,

18-Kurban Hizmetleri Komisyonunda görevli kurum temsilcilerinin kurban hizmetleri konusunda gerekli gördükleri bilgi ve tedbirleri komisyonun sekretarya görevini yapan İl Müftülüğüne bildirmelerine,

19-“Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu” Ek-5 ve “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu” Ek-6 Belediye imar sınırları içinde bulunan her kurban satış ve kesim yeri için komisyonca belirlenecek, Belediye Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince doldurulması. 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenmesi. Uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban satış ve kesim yerlerinin girişlerine “Standartlara Uygun Değildir” yazısı asılması ve Kurban Bayramının ilk gününe kadar şartlarını düzelterek puanını 60’a çıkarmadığı takdirde komisyonca belirlenen ceza ile tecziye edilmesine,

20-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünün başkanlığında, Belediye Başkanlığından bir Zabıta memuru, İl Emniyet Müdürlüğü’nden bir polis memuru, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden bir Veteriner Hekim ve İl Müftülüğünden bir din görevlisinden oluşmak üzere denetim ekibinin oluşturulmasına ve denetim ekibinin 20.07.2021 – 22.07.2021 tarihleri ve 08.00-20.00 saatleri arasında kurban hizmetleri alanına giren konuları denetlemek üzere görev yapmasına, araçların Çorum Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilmesine,

21-Kurban kesiminin dini esaslara ve sağlık şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak, genel gözetim, denetim ve et muayenesini yapmak ve kurbanlıklara eziyet verilmeden kesilmelerini sağlamak üzere kesim yerlerinde İl Müftülüğünce bir din görevlisi, Çorum Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bir personel, İl Emniyet Müdürlüğünce bir polis memuru görevlendirilmesine,

22-Belediye İmar sınırları dışında kalan yerlerde kurban kesimi ile ilgili iş ve işlemlerin ilgili kurumlarca, köylerde ise kurban hizmetleri ile ilgili denetimlerin köy muhtarlığınca yerine getirilmesine

23-Cezai Hükümler

(1)-İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında aşağıdaki cezai işlemler uygulanır:

a)Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul, Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;

I-Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun 20. maddesinin (s) bendi gereğince, 1.000 TL,

II-Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20. maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için

96.561 TL, söz konusu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2.399 TL cezai işlem ilgili kanunun 24. Maddesi uyarınca uygulanır.

b)Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanır.

c)24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12. maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 2.075 TL idari para cezası uygulanır.

ç)5199 sayılı Kanunun 12. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere aynı kanunun 28. Maddesinin (ı) bendi gereğince hayvan başına 5.211 TL idarî para cezası uygulanır.

d)5199 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 1.033 TL idari para cezası uygulanır.

e)5199 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 1.033 TL para cezası uygulanır.

(2)-Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Çorum Belediyesince uygulanır.

24-Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları’nın hayvan sevkiyatının başladığı 20.06.2021 tarihinden itibaren başlamak üzere Kurban Bayramı’nın sonuna kadar İlimizdeki her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin, giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesine, ayrıca diğer illerden ilimiz üzerinden yapılacak hayvan sevkiyatlarının kontrol edilmesine, bu konuda İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordineli olarak çalışmalarına, belgesi bulunmayan hayvan sevkiyatının tespiti halinde işlem yapılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesine,

25-Kurban Hizmetleri Komisyonunca yapılan toplantıda alınan kararların Valilik Makamı’nın onayına sunulmasına, ilgili kurumlarca dikkatlice ve titizlikle uygulanmasına, denetim ekiplerinin 20.07.2021-22.07.2021 tarih ve 08.00-20.00 saatleri arasında kurban hizmetleri alanına giren konuları kontrol ve takip etmesine, alınan kararların basın, yayın, vaaz ve hutbeler vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasına, karar verilmiştir.”

Kaynak: Çorum Yayla Haber Gazetesi
Yorumlar (0)
25°
açık
Namaz Vakti 31 Temmuz 2021
İmsak 03:44
Güneş 05:28
Öğle 12:52
İkindi 16:46
Akşam 20:05
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
Arşiv

Gelişmelerden Haberdar Olun

@