Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ sistemi ile Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine dahil olan tarımsal işletmelere 2021 yılı için 600 lira katılım desteği sağlanacak. Konu hakkında bilgi veren Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, desteğin 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak ağa katılan işletmelere 2021 yılı için yapılacak katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsadığını bildirdi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Ödemeler Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve/veya bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı bulunup Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderilen tarımsal işletmelere yapılacak.

Tarımsal işletmelere 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar'a istinaden işletme başına ve bir defada olmak üzere bu yıl için 600 lira katılım desteği ödenecek.

İlgili muhasebe yılında ÇKS'ye ve/veya bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan, ÇMVA Katılım Anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan, verilerini istenilen zamanda, doğru ve eksiksiz veri toplayıcılarla paylaşmayan, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu formları doğrulanmayan, kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler ÇMVA katılım desteğinden faydalanamayacak.

Destekleme ödemelerini haksız aldığı tespit edilen üreticiler 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaktır."