Mevlüt Uyanık / Son Makaleleri

Mevlüt Uyanık / Bütün Yazıları

Mevlüt Uyanık

Bütün Yazıları

Mevlüt Uyanık
İlâhiyatçı. 2 Kasım 1962, Sungurlu / Çorum doğumlu. Hürriyet İlkokulu (1974), Sungurlu Lisesi (1980), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1985) mezunu. Ankara Üniversitesi SBE Kelâm ve İslâm Felsefesi Anabilim Dalında yüksek lisansını (1989), Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında doktorasını tamamladı (1994). Vakıflar Genel Müdürlüğü (1986-87), Arşiv ve Tescil Dairesinde uzman (1986-87), Ankara Üniversitesi SBE’de araştırma görevlisi (1987-95), Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesinde yardımcı doçent (1995) ve doçent (2000) olarak İslâm Felsefesi Anabilim Dalı başkanlığı, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü başkanlığı yaptı. İslâmiyat ve Muhafazakâr Düşünce dergileri yayın kurulu üyeliği, Türk Felsefecileri Derneği ile İslâm Felsefecileri Derneğinde komisyon üyeliklerinde bulundu. ESERLERİ: ARAŞTIRMA-İNCELEME: İslâm’ın İnanç İlkeleri (1997), Türk Dili Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler (1998), Bilginin İslâmîleştirilmesi ve Çağdaş İslâm Düşüncesi (1999), İslâm Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik Kavramı, -Hasan Basri Örneği-(1999), Felsefî Düşünceye Çağrı (İnvitation to Philosophical Thought) (2003), Üç Tarz-ı Siyaset: Bir Üst Kimlik Tasarımı Olarak Türkiyelilik (2003). DERLEME: İslâmî Bilimde Metodoloji Sorunu, (Mehmet Paçacı ve Mustafa Türker ile, 1991), Kur’an’ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu, (K. Hamdi Okur ile, 1997).

Türk felsefesini imkanı.3.

Soru 3. 'Türk Felsefesi” nin temel prensipleri ve teklif ettiği değerleri neler olabilir ya da olmalıdır? Öncelikle İslam, Türk ve Felsefe kavramlarından ne anladığımı arz edeyim. Malum, kavram bir nesnenin zihinsel tasavvurudur. Felsefe;...
26 Aralık 2016

Türk Felsefesinin İmkanı.2.

Soru 2. Türk tarihi ve coğrafyasında, eski zamanlardan bugüne devamlılık halindeki Türk düşüncesi ve Türk kültürünü, bizim için yerel amaçla ama dünyaya da evrensel mesajlar verebilecek güçte felsefenin diliyle anlatmak mümkün müdür?...
25 Aralık 2016

Bir Türk Felsefesinin İmkanı

Soru 1. Felsefe yaparken genel olarak bütün arayışların temelinde 'varlık fikri / varlık anlayışı” olduğu kabul edilir. Özgün 'varlık anlayışı” na dayanarak insanlığa yön veren dünya görüşlerinin bir felsefeden yola çıktığını...
23 Aralık 2016

HARİCİ VE BATİNİ ZİHNİYETLERE KARŞI AHMED-İ YESEVİ YÖNTEMİ ve ALP-EREN TAVRI

Bu sıralar Yusup Has Hacip'in Kutadgu Bilig ve Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet adlı eserlerini oku/yorum. 2010 Arap Baharı adı altında Ortadoğu'da başlayan yeni stratejik düzenlemeleri anlamak, İslam aleminde ortaya çıkan Harici...
20 Ağustos 2016

Yeni Bir İslam Medeniyeti Tasavvuru İçin Hoca Ahmed Yesevi ve Yönteminin Önemi

Giriş: 1. Durum Tespiti: Birçok alanda yeni krizlerle karşı karşıya olan insanlığı huzura kavuşturabilecek yeni bir medeniyet tasavvuru üzerine düşünmek gerekiyor. Dini ve metafizik değerlerden arındırılmış seküler, maddeci-pozitivist...
03 Şubat 2016

Aksiyon Felsefesi Olarak Anadoluculuk ve Nurettin Topçu

Sunuş: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş Felsefesi; Kemalizm ve İslam Çatışmasıyla Açıklanabilir mi?” başlıklı yazıda ayrıntılı olarak bahsedildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti yeni bir kimlik ve yeni bir strateji ile Anadolu'da...
06 Eylül 2015

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesi Kemalizm ve İslam Çatışmasıyla Açıklanabilir mi?

Cemil Meriç'in 'İdeolojilerşuurumuzagiydirilen deli gömlekleridir ' veya 'izmler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir” sözleri Türkiye Cumhuriyeti fikir hayatının önemli bir kısmını özetleyen bir tespit maalesef....
31 Ağustos 2015

Sünnilik, Tasavvuf, Tarikat, Nakşilik, Nurculuk, Şiilik, Selefilik(2)

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE NEYE TEKABÜL EDER?(3) Risale-i Nur ve Tevarüs Ettiği Gelenek Bütün hayatı ehl-i sünnet içinde geçen, ibadetlerini Şafii fıkhına göre yapan, özellikle döneminde metafizik önermelerin tutarsızlığını söyleyen pozitivizm/materyalizm...
21 Ağustos 2015

Sünnilik, Tasavvuf, Tarikat, Nakşilik, Nurculuk, Şiilik, Selefilik(1)

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE NEYE TEKABÜL EDER? (2) •Sufi/ledünni ve Batini Okuma Farkı Metafizik bilgilenmelere dair ledunni/sufi okuma ile batini okuma arasındaki farkı gözden kaçırmamak gerekiyor.İmam Gazzali'nin özellikle bu hususa dikkat...
17 Ağustos 2015

Sünnilik, Tasavvuf, Tarikat, Nakşilik, Nurculuk, Şiilik, Selefilik

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE NEYE TEKABÜL EDER? (1) Müslümanlar tam bir kavram kargaşası yaşıyor, son sosyo-politik gelişmeler ve bunlara dair müzakerelere bakınca G. Orwell'in 1984 adlı korku ütopyasında söylediklerinin gerçekleştiğini düşünüyorum....
15 Ağustos 2015

Yemen’de Neler Oluyor?

Şerh ve Arzuhal: Geçen hafta el-cezire'nin Türkçe sitesine Yemen'deki deneyimlere ve yazdıklarıma dayanarak son gelişmelere dair bir yazı kaleme almıştım. 08.02/2014 tarihinde yayımlandı. (http://www.aljazeera.com.tr/gorus/bolunmenin-esigindeki-yemenin-gelecegi)...
09 Şubat 2015

Selefi ve Tekfirci Söylemin Panzerihi

Maruzat: 07/01/2015 tarihinde Fransa'nın 11 Eylül'ü diye nitelendirilen ve Karikatür dergisine yapılan saldırıda 12 kişi öldürüldü. Geçen ay Taliban Afganistan da bir okulu basıp çoğu çocuk 148 kişiyi katletti. Bir de Boko Haram...
08 Ocak 2015

Endülüs Notları 3

Kurtuba mescidi: Hüznün mekanı 07/12/2001 Pazar. Malaga'da denize sıfır otelimizde güneşin doğuşunu seyrederek kahvaltı yapmak ayrı bir keyifdi. Aslında saat değişikliğiyle Türkiye ile aramızda iki saat fark olması gerek demişlerdi...
06 Ocak 2015

Endülüs Notları 2

el-Hamra; İslam Estetiğinin Zirvesi 06 Aralık 2014 sabahı Akdeniz'in bir diğer incesi Malaga'da sahildeki otelden ayrılıyoruz. Sahili çok güzel, gece ve sabah yürüyüş yaptık az biraz. Buralarda Salih tamamen kamuya ayrılmış, öyle...
01 Ocak 2015

Endülüs Notları 1

Yaseminlerin, nar ve portakal çiçeklerinin ülkesi Endülüs'ü ziyaret, hayatımıza bir çentik daha atmaktır. Eğer, Endülüs'e gidemeseydim, hüznün kalbi diye nitelendirdiğim Kurtuba camiini göremeseydim, bir yanım eksik kalırdı....
23 Aralık 2014

Yerli ve Milli Olmak

Sunuş: Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu, akiller toplantısında 'çözüm projesinin yerli ve milli” olduğunu söyledi. Ardından İşid gibi terör örgütlerinin zihniyetine karşı ”İstanbul İslam'ı” tasavvurunun gerekli olduğunu...
22 Ekim 2014

Bir Korku ve Şiddet Simgesi Olarak İŞİD ve Horasan Örgütleri

G. Orwell (1903- 1950) '1984” isimli romanını 'korku ütopya”sı olarak tam 1984 yılında okumuştum. Nereden bilecektim, 'Büyük Birader Seni Gözetliyor!” gerçekleşeceğini! Bütün kavramların ters yüz edildiği, bir şekilde...
03 Ekim 2014

Bıçak Gırtlağımı​zda…!!!

Bizim buralarda bir deyim vardır... ''Akşama kalma, Ulaş'a varma'' Hikâyesi şöyle anlatılır... Ulaş bir köyümüzün adıdır… Bu köyümüz yaylaya göç yolu üzerinde bulunur... Eski zamanlarda şimdiki gibi araba ve...
02 Ekim 2014

30 AĞUSTOS: ANADOLU’NUN YENİDEN DİRİLİŞİ

28-30 Ağustos tarihleri şahsım açısından oldukça verimli oldu. 28 Ağustos‘da 12. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Erdoğan, tarihte sürekli devlet kuran ortak aklı simgeleyen 16 yıldızlı Cumhurbaşkanlığı forsunu Sayın Gül'den devraldı....
31 Ağustos 2014

Küresel Propaganda Savaşında “Uydu İnsanlar” IV

İhvanü'l-Müslimin ve Münih Camii Yarın arife, insanlarda bir telaş, bütün olumsuzluklara rağmen bayram hazırlıkları yapılıyor, ama ben 'Bayram benim neyime, kan damlar yüreğime” türküsünü dinliyorum. Çünkü Müslümanlar...
26 Temmuz 2014

Küresel Propaganda Savaşında “Uydu İnsanlar” III

HEDEF HER ZAMAN ENERJİ; MÜSLÜMANLAR BATI İÇİN 'KIYI MEVZİ” Durum Tespiti: Dünyada her yüzyıl da en az bir savaş çıkar; ardından 'sürekli bir barış sağlamak” için çalışılır. Napolyon Fransa'sının yenilmesinden sonra...
24 Temmuz 2014

Küresel Propaganda Savaşında “Uydu İnsanlar” II

POLİTİK BİR MERKEZ OLARAK CAMİ Orhan Pamuk 'Yeni Hayat” adlı romanına 'bir kitap okudum hayatım değişti” diye başlıyordu. Bu sloganı Hristiyanların İncil satarlarken en çok kullandıklarını öğrenince şaşkınlığım artmıştı...
19 Temmuz 2014

KÜRESEL PROPOGANDA SAVAŞINDA “UYDU” İNSANLAR I

Takdim: Arap ve Afganistan-Pakistan bölgesinde yaşanan çatışmalar, katliamlar, 'İslam” tasavvurunu tam tersi bir anlama çevirdi. Sözlük anlamı barış ve esenlik olan İslam denildiği zaman birbirlerini katleden halklar toplulukları akla...
17 Temmuz 2014

-FİKİRLERLE HADİSELERİN COĞRAFYA İLE İRTİBATI IV-

Mısır ve Türkiye, oyundan çıkarılıyor; selefi söylem daha yaygınlaşacak! İç Asya ile Ön Asya arasında kurucu üç devlet geleneği var: Türkler, Farslar ve Ruslar. Arap dünyasında ise Mısır vardı(r). Türkler gibi bölgede güçlü bir...
27 Haziran 2014

-İslam Dünyasındaki Sürekli İstikrarsızlık Durumu ve Neo-Selefi Söylem-

-FİKİRLERLE HADİSELERİN COĞRAFYA İLE İRTİBATI III- Takdim ve Tezekkür: Jeo felsefi okuma bağlamında bir önceki yazı da, Maturidi itikadi öğretinin Hanefi fıkhı içinde gelişmiş, Arap dünyasının siyasal entrikalarından kabileci/ebevi...
22 Haziran 2014
18°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
İmsak 05:36
Güneş 07:01
Öğle 12:29
İkindi 15:19
Akşam 17:47
Yatsı 19:07
Bumerang - Yazarkafe
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Tottenham 6 11
6. Leeds United 6 10
7. Southampton 6 10
8. Crystal Palace 6 10
9. Wolverhampton 6 10
10. Chelsea 6 9
11. Arsenal 6 9
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 5 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 7 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3
Arşiv

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
Bumerang - Yazarkafe