Pınar Eğitim Kurumları tarafından 2022 YKS Soruları değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme şu şekilde açıklandı:

 Üniversite sınavı olarak da adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapıldı.  İkinci gün oturumunda ise önce AYT yapıldı. Daha sonra ise YDT sınavı gerçekleştirildi. 

TYT adaylarının Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru için 165 dakika süreleri oldu.

AYT’ de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde (Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, Tarih/1 10 soru Coğrafya/1  6 soru) toplam 40 soru vardır.  Sosyal Bilimler-2 Testinde (Tarih/2 11 soru, Coğrafya/2 11 soru, Felsefe Grubu (Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık) 12 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya da ek olarak Felsefe Grubu soruları) toplamda 40 soru vardır.  Matematik Testi de toplam 40 sorudan oluşurken, Fen Bilimleri Testi ( Fizik 14 soru, Kimya 13 soru, Biyoloji 13 soru) toplam 40 soruyu içerir.  AYT ‘ de toplam 120 soru için 180 dakika zaman verilir. 

2022 YKS MATEMATİK SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

TYT matematik sorularında müfredat dışı soru olmayıp sorular beklenen konulardan gelmiştir. Sayılar konusundan bu yıl daha fazla soru sorulmuştur. Geometri soruları matematik sorularına göre daha belirleyicidir. Genel olarak önceki yıllara göre daha kolay soru sorulup sorular daha anlaşılır bir dile dönüştürülmüş, analitik düşündüren, okuduğunu hızlı anlamayı gerektiren, mantıksal akıl yürütmeye dayalı bir sınavdır.

AYT matematik soruları orta ve üstü zorluk derecesinde müfredat içerisinde sorulardan oluşmuştur. 12.sınıf konularından çıkan soruların zorluk derecesi daha fazla olmuş geometrinin ayırt edici olduğu yeni nesil sorulardan oluşmuştur.

2022 YKS TÜRKÇE EDEBİYAT SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

TYT Türkçe sınav soruları bu sene anlam bilgisi üzerine yoğunlaşmıştır. 3 soru sözcükte anlamdan,4 soru cümlede anlamdan ve 26 soru paragraf bilgisinden oluşmuştur. Bu sorular kısa gözükse de birçok öğrenci iki şık arasında kalmış cevap vermekte zorlanmıştır. Biraz dikkat ile çözülebilecek sorular olduğu gözlenmiştir.40 sorudan sadece 7 adet dil bilgisi sorusu gelmiş bu sorular geçen senelere göre öğrencileri zorlamamıştır. Dil bilgisinde noktalama işaretleri ve yazım kuralları üzerinde durulduğu görülmüştür.

AYT edebiyat sınav soruları ise 6 adet paragraf sorusuyla başlamış, devamında 18 adet edebiyat bilgisi sorulmuştur. Beklenildiği gibi söz sanatları, şiir bilgisi ve yazar-eser üzerine yoğunlaşılmış sorulara öğrenciler diğer yıllara göre çok zorlanmadan cevap vermişlerdir. Döneminde öne çıkan yazarların ve eserlerinin sorulması öğrencilerin işini kolaylaştırmıştır. Beklendiği gibi bir edebi akım sorusuyla da sınavı bitirmişler.     

2022 YKS FİZİK SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

TYT fizik sorularının, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisi gerektiren, fiziksel bilgilerin günlük hayatta kullanım alanlarını sorgulayan, 9 ve 10. sınıf müfredatlarına uygun, işlemlerden arındırılmış, okuma ve yorumlama becerisini ölçtüğü görülmektedir. Soruların belli konularda birikmediği mümkün oldukça tüm müfredata dağıtıldığı söylenebilir.

AYT fizik sorularının daha çok 12. Sınıf müfredatından oluştuğu, modern fizik ağırlıklı bir soru dağılımının olduğu, çok fazla formül ve işlem gerektirmeyen, daha çok bilgi-kavram-terim hâkimiyetinin ölçüldüğü sorulardan oluştuğu görülmektedir. Bu açıdan sınava düzenli çalışan, kavramları unutmayan, son dönemde tekrar yapma fırsatı bulan öğrencilerde başarı oranının yüksek olacağı söylenebilir.

2022 YKS KİMYA SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

2022 TYT kimya, beklenenden farklı olmayan, kolay anlaşılır, MEB kazanımları doğrultusunda 9 ve 10. Sınıf müfredatından her konudan birer tane hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır.

AYT kimya, geçen senelere göre daha fazla işlemsel soru ağırlıklı, orta zorlukta, çalışan öğrencinin kolaylıkla yapabileceği düzeyde hazırlanmış sorular içeriyor. Soru dağılımı olarak modern atom modeli, gazlar ünitelerinden birer soru, sıvı çözeltiler, kimyasal tepkimelerde enerji, kimya ve elektrik, kimyasal tepkimelerde enerji ünitelerinden ikişer soru ve organik kimya ünitesinden toplam 3 soru olmak üzere tercih edildiğini görülmüştür.

2022 YKS BİYOLOJİ SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

TYT Biyoloji soruları sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri tarafından rahatlıkla çözülebilir nitelikte idi. Yeni nesil sorular yoktu. Yorum ağırlıklı bir sınav değildi. 6 tane TYT biyoloji sorusu 9 ve 10’uncu sınıf müfredatının her 3 ünitesinden de birer soru şeklinde idi. 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9.sınıf Yaşam Bilimi Biyoloji, Hücre, Canlılar Dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10.sınıf Hücre Bölünmeleri (Mayoz-Mitoz Bölünme) , Kalıtımın Genel İlkeleri, Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları ünitelerinden geldiği görülmüştür. Geçen seneye göre soruların zorluk derecelerinin benzer olduğunu söyleyebiliriz. Soruların müfredata uygun, zorluk derecesi kolay ve orta düzeyde olan sorulardan oluştuğu söylenebilir. Temel biyoloji kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünebiliriz.

AYT biyoloji soruları orta düzeyde sorulmuş. 11.sınıf insan fizyolojisi konusundan 5 soru, kominite ve ekosistem ekolojisi konusundan 2 soru, 12.sınıf genden proteine konusundan 2 soru, bitki biyolojisinden 2 soru, enerji dönüşümlerinden 2 soru olmak üzere toplamda 13 soru sorulmuştur. Geçen seneye göre soruların zorluk derecesinin arttığının ve daha bilgiye yönelik olduğu görülmüştür.

2022 YKS TARİH SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

TYT tarih soruları beklediğimiz gibi 5 sorudan 3 soru yoruma dayalı, 2 soru kavram ve coğrafya bilgisi içermektedir. Soru dağılımı 9. Sınıftan 2, 10. sınıftan 1, 12. Sınıftan 2 soru şeklinde hazırlanmıştır. Kavram ve coğrafya bilgisi içeren tarih sorularının belirleyici olduğunu düşündüğümüz 2022 sınavının tarih bölümü adına orta seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

2022 AYT sosyal bilimler 1 de yer alan tarih sorularının bilgi ağırlıklı olduğu görülmüştür. Soruların ağırlıklı olarak 9, 10 ve 12. sınıf müfredatından sorulduğu tespit edilmiştir. 2 soru 11. sınıf müfredatındandır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi zorluk seviyesi yüksek olan tarih bölümünün eşit ağırlık öğrencileri için belirleyici olacağını düşünüyoruz.

2022 YKS COĞRAFYA SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

TYT coğrafya sınav soruları bu sene beklediğimiz gibi idi. Konu dağılımına baktığımızda şaşırtan bir sonuçla karşılaşmadık. Coğrafyanın bölümleri, doğal afetler ÖSYM’nin her yıl mutlaka sorduğu iklim bilgisi, ekonomik faaliyet türleri, harita bilgisi konu başlıkları arasındadır.   Bu sorularda yine ÖSYM'nin harita iklim ve afet sorularını aynı zamanda öğrencilerin harita bilgisinde ölçecek şekilde sorduğu görülmüştür.

AYT coğrafya sınav ise beklenildiği gibi gelmiştir. Soru dağılımına bakıldığında biyoçeşitlilikten iki soru, şehirler ve fonksiyonları, nüfus politikaları, bölgeler ÖSYM’nin son yıllarda üzerine düştüğü küresel bölgesel örgütler sorusu, doğal kaynakların çevresel etkileri, dikkat çekmektedir. Yine bu sorular arasında da öğrencilerin harita bilgisine önem verildiği görülmüştür.

2022 YKS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

TYT Din Kültürü ve Ahlak bilgisi sorularının içerisinde yer alan soruların son yıllarda görüldüğü üzere yeni nesil soru tarzı ile bilgiyi ölçme, anlama ve yorumlamaya yönelik sorular olduğu görülmüştür. 2 soru bilgi diğer 3 sorunun ise yorum ve analize dayandığı görülmektedir. Bilgi sorularında Allah - İnsan ilişkisi ve Gönül Coğrafyamız ünitelerine ait sorular yer almaktadır. Bu sorularda anlayıp yorumlama ile dini kavram ve kelimelerin bilinmesinin önemli olduğu görülmüştür.  Allah’ın sıfatları konusunda Zati ve Subuti sıfatların ayrımı ile Gönül Coğrafyamız ünitesinde harita verilen sorularda öğrencilerin nispeten zorlandığı tespit edilmiştir. Diğer 3 soru ise İslam’da Bilginin Kaynakları, Allah İnancı ve İnsan, İslam ve İbadet konularına ait sorulardır.  Bu sorularda öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen sorular yer almaktadır. Sınavda müfredat dışı soru sorulmamış 9 ve 10. sınıf müfredatından sorular gelmiştir. Genel olarak bilgiye dayalı soruların zora yakın paragraf sorularının ise kolay olduğu gözlemlenmiştir. 

AYT Din Kültürü ve Ahlak bilgisi sorularının muhakeme yeteneği gerektiren yeni nesil sorular olduğu görüldü. Bu sene sınavda ayet yorumlanması ile başlanmış olup Hristiyanlık,  inançla ilgili felsefi yorumlar, İslam ve Bilim konularına ait sorular ile yoruma dayalı sorular bulunmaktadır. Soruların tamamı müfredata uygundur. Zor olmayan fakat düşünme ve anlama gerektiren sorular olduğu görülmüştür.

2022 YKS REHBERLİK VE GENEL DEĞERLENDİRME

TYT sınavı geçtiğimiz yıla göre daha kolay bir sınav olarak bu yıl karşımıza çıkmış olup bu durum AYT sınavının önemini artırdığı, sonucu belirleyen sınavın yüzde altmış oran etkisi ile birlikte önem etkisinin de AYT sınavını işaret ettiği ilk yorum olarak görülmektedir.

SONUÇ:

TYT Türkçe kısmı geçtiğimiz yıla göre özellikle daha çok zor bir şekilde karşımıza çıkmış çeldiricilerin fazla olması ve paragraf sorularının fazla olması bu konuda paragraf çözmenin önemi yinelemiştir. Bu zorluk Türkçe kısmında stratejik anlamda uzun süreler geçirmeye neden olmuş ve diğer branşlar da geçtiğimiz yıla göre kolaylaşan TYT sınavında Türkçe turnusol kâğıdı görevi görmüştür. TYT matematik geçtiğimiz yıla göre daha kolay karşımıza çıkmıştır ve matematik netlerinin artacağı ön görülmektedir. TYT sosyal ve TYT fen kısımları ise geçtiğimiz yıla göre daha kolay gelmiş ve 2019 sınavı benzeri bir zorluk seviyesi ile sorulmuştur.

AYT matematik sınavı geçtiğimiz yıl zor sorulmuştu ve bu yıl geçen yıla kıyas yapıldığı zaman 2020 benzeri ve geçen yıla göre daha kolay bir sınav olduğu söylenebilir. AYT fen kısmında ise geçtiğimiz yıllara göre zor bir sınav olduğu söylenebilir özellikle fizik kısmının daha yapılabilir olduğu kimyanın öne çıktığı ve biyoloji sorularının genellikle bilgi içeren soru olduğu ifade edilebilir. Edebiyat – Sosyal 1 kısmına bakıldığı zaman zorluk olarak geçen yıla benzer bir sınav olduğu söylenebilir. Edebiyatta kolay soruların olmasının normal olması gibi bazı soruların da gerçekten zor olduğu ifade edilebilir. Sözel bölümünün yorumu yapılacak olursa geçtiğimiz yıllara göre daha kolay bir sınav olduğu görülmektedir ve bu yığılmalara neden olabilir.

Özel Eğitim Kurumları ücret iyileştirmesi ve servis ücretlerinin karşılanmasını istiyor Özel Eğitim Kurumları ücret iyileştirmesi ve servis ücretlerinin karşılanmasını istiyor

Özet olarak; TYT sınavında Türkçe belirleyici olacaktır Türkçe net ortalamasının düştüğü ve matematik netlerinin arttığı bir TYT net ortalaması tahmin edilmektedir. AYT matematikte ise geçtiğimiz yıla göre net ortalaması yükselmesi beklenmektedir. Fen kısmında ise kimya ve biyoloji bölümlerinin belirleyici olduğunu söylemek mümkündür. Sözel kısımda net ortalaması artacağı ön görülmektedir.