Kargı Belediyesi’nden yapılan açıklamada; ‘’Mülkiyeti Belediyemize ait terminalde boş bulunan 9 nolu dükkanı (peronu) şehirlerarası yolcu taşımacılığında yazıhane olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince.03.01.2023 Salı günü saat 11.00’da Belediye Meclis salonunda yapılacak açık teklif usülü artırma ihalesi ile 1 yıllığına yıllık kirası peşin olmak üzere aylık 1.000,00TL.’dan kiraya verilecektir. Kiraya verilecek peronun(Dükkanın) % 3 geçici teminatı 360,00 TL olup, bu meblağ ihaleyi müteakip % 6 kati teminata çevrilecektir. Bu hususta tanzim edilen İhale İdari şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir’’ denildi.