Çorum'un Osmancık Belediyesi memur alımı yapacağını duyurdu. Osmancık Belediye Başkanlığınca yayınlanan ilana göre Şehir Plancısı kadrosu altında 1 adet (erkek-kadın) memur alımı yapacağını duyurdu.

20 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 22 Haziran 2022 de mesai saati bitiminde bitecek olan 1 memur alımı için başvuracak adayları meşakkatli bir süreç bekliyor

Osmancık Belediyesi Başkanlığına 1 memur alımı için başvuracak adayların KPSS'den en az 60 puan alması gerekmektedir

Başvuru yapmak isteyen adaylar lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Programı’ndan mezun olması istenirken adayların 20/06/2022-22/06/2022 tarihleri arasında başvurularını yapmasını gerekmekte.

Belediye memur alımı için adaylarda aranan genel şartlar

Türk vatandaşı olması

Hiçbir kamu hakkından yoksun olmaması

Sicil kaydının temiz olması

Başvuru yapacak erkek adayların askerliğini ifa etmesi (yerine getirmiş olması) veya askerliğinin ertelenmiş olması

Görevini devamlı yapması konusunda akıl veya bedensel hastalığa sahip olmaması

Devlet memuru alımı için başvuru özel şartları

Yayınlanan ilana başvuracak adayların KPSS 2020 sınavı P3 puan türünden en az 60 alması gerekmektedir

Adayların en az B sınıfı ehliyete sahip olması istenmekte

Belediye personel alımı başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi

İlana başvurmak isteyen adaylar başvuru formunu kurumdan şahsen almakla beraber kurumun internet sitesi üzerinden de bu belgeye ulaşabilirler

Başvuru yapacak adaylar başvuru formunu tamamladıktan sonra Nüfus kimliği, diploma, KPSS sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, görevini devamlı yapmasına engel olmadığı durumuna dair beyanı, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacak), sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile kuruma başvuru tarihleri arasında şahsen veya elektronik ortamdan başvuru yapabilecek

Elektronik ortamda başvuru yapacak adaylar istenilen belgelerin noter tasdikli örneklerini posta yoluyla kuruma ulaştırabilecek

Başarılı öğrencilerini altın ile ödüllendirdiler Başarılı öğrencilerini altın ile ödüllendirdiler

Başvurusunu elektronik ortamdan yapan adaylar başvuruda istenilen belgeleri sınav tarihine kadar aslının sınav tarihine kadar ibraz etmesi gerekmektedir

Adaylar başvurularını 20.06.2022-22.06.2022 tarihleri arasında istenilen belgelerle kurumun insan kaynakları müdürlüğüne müracaat edebilirken, elektronik ortamdan başvuru yapacak adaylar ise belediyenin [email protected] ye e-posta adresine gönderebilecekler

Adaylar ilan detaylarına kurumun internet sayfasından ulaşabilirler.

Kaynak: https://kamupersonelialim.com