Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Önder Kartal güven tazeledi.

ÖKartal yönetiminde başkanlığında kurulan Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulunda Yusuf Bıyıkoğlu, Mahmut Öztemiz ve Yüksel Duran görev aldı. Yönetim Kurulu şekillendirilmesin sonrasında bir konuşma yapan Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal, öncelikle kooperatif üyesi sanayicilerimize katılım ve takdirlerinden ötürü teşekkür etti.

Kartal, konuşmasında Toprak Sanayicileri Kooperatifi olarak il merkezimizde bulunan tüm toprak sanayicilerinin iştiraki ile sanayicilerimizin bir arada durmasını simgeliyoruz. Sektörde temsiliyet ve ortak hareket tarzının ilke edinerek çalışmalarımız sürmektedir. Toprak Sanayicileri Kooperatifi sektörün güncel sorun ve taleplerine ortak akıl yolu ile çözüm bulma ilkesini devam ettirmektedir. Tüm üyelerimiz ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Laboratuvar, Ar-Ge, Mal ve hizmet alımları gibi sektörün tüm teşekküllerini kapsayan ihtiyaç ve zorunlulukları hep birlikte çözme çabası içinde hareket eden bir yapıya sahip durumdayız. Toprak Sanayinin ilimizde sanayinin gelişmesine ciddi katkılarda bulunduğunu görüyoruz. İlimiz sanayileşmede önemli bir yere geldiyse bunda mihenk taşı konumundaki sanayici ve iş adamlarımızın da payı çok büyük. Toprak Sanayi sektörünün sosyoekonomik olarak bölgenin temel dayanağı olduğunu gerçeği bizlerin omuzlarına büyük sorumluluk yüklemektedir. Hiç bir ithal girdisi olmadığı için ülkemizin en büyük sorunlarından birisi olan cari dengelerde büyük rol alan sektörümüzün ihracat kabiliyeti ve potansiyeli geliştirilmesi amacı ile faaliyet yürütme hedefindeyiz” dedi.

Kartal, “Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte aldığımız görevi Allah’ın izniyle başarı ile sürdüreceğiz. Sanayicilerimizin destek ve güvenleriyle sektörün istikrarlı bir biçimde gelişimine katkıda bulunmayı görev edinen bir yönetim politikası izleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Başsavcı Ahmet Bektaş hayırlı olsun ziyareti Başsavcı Ahmet Bektaş hayırlı olsun ziyareti